Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

skaityk laisvek tobulek
„Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysi - nemurma, jei nežinai – nesišaipo. O knygos, jūs vienintelės esate dosnios ir laisvos, jūs duodate visiems prašantiems ir išlaisvinate visus ištikimai jums tarnaujančius.“

Richard de Bury. Philobiblon, arba Apie meilę knygoms (2001)

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:
  • kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą grožinę ir metodinę literatūrą;
  • skatinti mokinių skaitymą, ugdyti skaitymo kultūrą, populiarinti knygą;
  • skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, įtraukiant juos į bendras veiklas;
  • sudaryti sąlygas progimnazijos bendruomenės nariams gauti ugdymo procesui reikalingą informaciją;
  • siekti, kad progimnazijos biblioteka taptų naujų idėjų kaupimo, skleidimo ir įgyvendinimo vieta.

2018 m. sausio 1 d. duomenimis, bibliotekos fondą sudaro 7041 egz. grožinių bei informacinių leidinių, 10188 egz. vadovėlių. Bibliotekoje ir skaitykloje įrengta 15 kompiuterizuotų darbo vietų su interneto, taip pat ir belaidžio, prieiga: 1 darbo vieta skirta mokytojams, 2 – bibliotekos darbuotojoms ir 12 vietų – mokiniams. Reikiamą informaciją ir kompiuteriu parengtus dokumentus galima atsispausdinti. Interneto, kopijavimo bei spausdinimo paslaugos – nemokamos. Bibliotekoje veikia 2 spausdinimo ir kopijavimo aparatai.

Įdiegta ir naudojama mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Bibliotekos fondas atviras ir prieinamas visiems progimnazijos bendruomenės nariams. Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos įvairioms valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų jubiliejams, eksponuojami mokinių darbeliai, vyksta naujai gautų knygų parodos, organizuojamos edukacinės pamokėlės pradinukams. Skaitykloje veikia Ugdymo karjerai centras.

Bibliotekos modernizavimas
Mūsų progimnazijos biblioteka dalyvavo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Juo buvo siekiama sukurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Projekto uždavinys – modernizuoti mokyklų bibliotekas, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. Projektas buvo finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jame dalyvavo 240 bendrojo lavinimo mokyklų (7 Panevėžio miesto mokyklos).
Dalyvavimas šiame projekte leido pakeisti bei atnaujinti mūsų progimnazijos biblioteką ir skaityklą. Gavome naujų baldų, kompiuterinę ir kitą įrangą: 17 stacionarių kompiuterių, 2 bibliotekininko kėdės, 2 bibliotekininko stalus, 4 informacines lentas, 1 ekspozicinę knygų spintą,14 kompiuterininko kėdžių, 14 kompiuterininko stalų, 1 spintą įstiklintomis durimis,1 stovą žurnalams, 10 vienpusių knygų spintų, 1 nešiojamą kompiuterį, 1 projektorių Casio,1 nešiojamą ekraną, 1 dokumentų įrišimo įrenginį,1 daugiafunkcinį kopijavimo aparatą Toschiba, 1 daugiafunkcinį spalvotą spausdinimo aparatą, 2 muzikinius centrus Philips, 2 mobilias vartomas lentas su stovais, 1 brūkšninių kodų skaitytuvą, 1 kvitų spausdintuvą Citizen, 1 kataloginę, 5 ekspozicines knygų spintas, 1 kontuarą, 2 laiptelius (kopetėles), 1 mobilią spintą, 2 pertvaras, 38 skaitytojo kėdžių, 19 skaitytojo stalų, 1 spintą spaudos leidiniams, 1 spintą su ekspoziciniu stendu, 1 spintą su įstiklintomis durimis, 3 spinteles, 1 staliuką, 1 uždarą spintą, 20 vienpusių knygų spintų. Iš viso per 2010–2012 metus iš projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ gauta turto už 92 695,99 Lt.
Džiaugiamės, kad projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ įgyvendintas, gauta įranga pagerino estetinį bibliotekos ir skaityklos įvaizdį bei teikiamų paslaugų kokybę.