Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Maceina taip apibūdino gimtosios vietos tyrimo arba kraštotyros svarbą mokinių tautiniam auklėjimui: „Kraštotyra atskleisdama mokiniams gimtojo jų kampelio gyvenimą, savaime juos su juo suriša ir tuo būdu parengia tvirtą jų santykiavimo su tauta bei tėvyne atramą.“

Kraštotyrinės veiklos mokykloje uždaviniai:
  • skatinti suvokti etninių tradicijų sąsajas su šeimos ir visuomenės gyvenimu;
  • ugdyti etninės kultūros kaip išliekančių tautos vertybių suvokimą, jų pagrindu formuoti asmenybės vertybines nuostatas;
  • atskleisti etninės kultūros tęstinumo reikšmę, ugdyti poreikį kūrybiškai plėtoti liaudies tradicijas;
  • mokyti rinkti, fiksuoti, tvarkyti kraštotyros medžiagą.

Muziejaus vadovė istorijos mokytoja metodininkė Skaidrė Zavadskienė