Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Maceina taip apibūdino gimtosios vietos tyrimo arba kraštotyros svarbą mokinių tautiniam auklėjimui: „Kraštotyra atskleisdama mokiniams gimtojo jų kampelio gyvenimą, savaime juos su juo suriša ir tuo būdu parengia tvirtą jų santykiavimo su tauta bei tėvyne atramą.“

Kraštotyrinės veiklos mokykloje uždaviniai:
  • skatinti suvokti etninių tradicijų sąsajas su šeimos ir visuomenės gyvenimu;
  • ugdyti etninės kultūros kaip išliekančių tautos vertybių suvokimą, jų pagrindu formuoti asmenybės vertybines nuostatas;
  • atskleisti etninės kultūros tęstinumo reikšmę, ugdyti poreikį kūrybiškai plėtoti liaudies tradicijas;
  • mokyti rinkti, fiksuoti, tvarkyti kraštotyros medžiagą.

Muziejaus vadovė istorijos mokytoja metodininkė Skaidrė Zavadskienė