Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-05-04

1. 8.00–8.35 val.
2. 8.55–9.30 val.
3. 9.50–10.25 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.30 val.
5. 12.00–12.35 val.

1. 8.00–8.45 val.
2. 8.55–9.40 val.
3. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.40 val
5. 12.00–12.45 val.

0. 8.00–8.45 val.
1. 8.55–9.40 val.
2. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
3. 10.55–11.40 val.
Pietų pertrauka 5-8 klasių mokiniams
4. 12.00–12.45 val.
5. 12.55–13.40 val.
6. 13.50–14.35 val.
7. 14.45–15.30 val.


Maceina taip apibūdino gimtosios vietos tyrimo arba kraštotyros svarbą mokinių tautiniam auklėjimui: „Kraštotyra atskleisdama mokiniams gimtojo jų kampelio gyvenimą, savaime juos su juo suriša ir tuo būdu parengia tvirtą jų santykiavimo su tauta bei tėvyne atramą.“

Kraštotyrinės veiklos mokykloje uždaviniai:
  • skatinti suvokti etninių tradicijų sąsajas su šeimos ir visuomenės gyvenimu;
  • ugdyti etninės kultūros kaip išliekančių tautos vertybių suvokimą, jų pagrindu formuoti asmenybės vertybines nuostatas;
  • atskleisti etninės kultūros tęstinumo reikšmę, ugdyti poreikį kūrybiškai plėtoti liaudies tradicijas;
  • mokyti rinkti, fiksuoti, tvarkyti kraštotyros medžiagą.

Muziejaus vadovė istorijos mokytoja metodininkė Skaidrė Zavadskienė