Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖ

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Paslaugos PDDG
PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖ
2022 – 2023 m. m.
TIKSLAS:
Kryptingai tęsti vaikų socialinių emocinių bei akademinių kompetencijų ugdymą ir užimtumą po pamokų..
UŽDAVINIAI:
* organizuoti saugią mokinių priežiūrą, pažintinę, meninę bei sportinę veiklą;
* lavinti socialines emocines kompetencijas;
* gilinti mokinių žinias įgytas pamokų metu.
DARBO LAIKAS:
Pirmadienis 12.45 – 17.15 val.
Antradienis 12.45 – 17.15 val.
Trečiadienis 12.45 – 17.15 val.
Ketvirtadienis 12.45 – 17.15 val.
Penktadienis 12.45 – 17.15 val.
DIENOS REŽIMAS
12.45 – 13.00 Pailgintos grupės vaikų priėmimas. Refleksija. Dienotvarkės aptarimas.
13.00 – 13.20 Pietūs valgykloje.
13.20 – 14.20 Veikla lauke. Judrieji žaidimai, sportinės estafetės, ugdomoji veikla.
14.20 – 15.20 Neužbaigtų užduočių valandėlė: individualios ar kolektyvinės užduotys, pedagoginės pertraukėlės.
15.20 – 16.00 Skaitymo valandėlė. Pasakos ratas. Grožinės literatūros skaitymas ir aptarimas. Refleksija.
16.00 – 17.00 Meninė, pažintinė, kūrybinė veikla. Žaidimai.
17.00 – 17.15 Vaikų išlydėjimas į namus.
21 kabinetas, auklėtoja Rita Kurauskienė