Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖ

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Paslaugos PDDG
PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖ
2021 – 2022 m. m.
TIKSLAS:
Kryptingai tęsti vaikų socialinių emocinių bei akademinių kompetencijų ugdymą ir užimtumą po pamokų..
UŽDAVINIAI:
* organizuoti saugią mokinių priežiūrą, pažintinę, meninę bei sportinę veiklą;
* lavinti socialines emocines kompetencijas;
* gilinti mokinių žinias įgytas pamokų metu.
DARBO LAIKAS:
Pirmadienis 12.45 – 17.15 val.
Antradienis 12.45 – 17.15 val.
Trečiadienis 12.45 – 17.15 val.
Ketvirtadienis 12.45 – 17.15 val.
Penktadienis 12.45 – 17.15 val.
DIENOS REŽIMAS
12.45 – 13.00 Pailgintos grupės vaikų priėmimas. Refleksija. Dienotvarkės aptarimas.
13.00 – 13.20 Pietūs valgykloje.
13.20 – 14.20 Veikla lauke. Judrieji žaidimai, sportinės estafetės, ugdomoji veikla.
14.20 – 15.20 Neužbaigtų užduočių valandėlė: individualios ar kolektyvinės užduotys, pedagoginės pertraukėlės.
15.20 – 16.00 Skaitymo valandėlė. Pasakos ratas. Grožinės literatūros skaitymas ir aptarimas. Refleksija.
16.00 – 17.00 Meninė, pažintinė, kūrybinė veikla. Žaidimai.
17.00 – 17.15 Vaikų išlydėjimas į namus.
21 kabinetas, auklėtoja Rita Kurauskienė