Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Žydra Povilonienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos progimnazijoje:

 1. analizuoti bei vertinti mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius;
 2. paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus, išmokyti juos taikyti praktiškai;
 3. laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas, nustatyti jų svarbą ir prioritetus, prireikus nusiųsti juos į sveikatos priežiūros įstaigas;
 4. pasirinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti;
 5. mokėti vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą;
 6. atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą;
 7. savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus);
 8. bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, dirbti komandoje;
 9. vykdyti tiriamąjį darbą;
 10. planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas bei rekomendacijas;
 11. pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus;
 12. naudotis informacinėmis technologijomis.

Darbo laikas
Pirmadienis -
Antradienis 07.30–12.00
Trečiadienis -
Ketvirtadienis 07.30-12.00
Penktadienis -