Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Mokytojų_nuotrauka_2022_09.JPG
Eil. Nr. Mokytojo pavardė,vardas Mokomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
1. Auksutienė Asta geografija, metodininkė
2. Domingo Avellaneda Cabanillas tikyba, mokytojas
3. Balčiūnienė Vitalija dailė, metodininkė
4. Erika Merkienė specialioji pedagogė
5. Šapalienė Olga biologija metodininkė
6. Chatkevičienė Jolanta matematika, metodininkė
7. Imbrasienė Vaida socialinė pedagogė, metodininkė
8. Ivanauskienė Daiva matematika, vyresnioji mokytoja
9. Jocius Valmantas fizinis ugdymas, metodininkas
10. Kalvanaitė Sandra pradinės klasės, mokytoja
11. Garbaliauskienė Ramutė pradinės klases, vyresnioji mokytoja
12. Kielienė Vaida pradinės klasės, metodininkė
13. Kviliūnienė Danguolė pradinės klasės, metodininkė
14. Lopato Asta rusų kalba, metodininkė
15. Mačėnienė Dalia lietuvių kalba, metodininkė
16. Irena Mikalajūnienė pradinės klasės, metodininkė
17. Matkevičienė Edita logopedė, metodininkė
18. Mikalauskaitė Zita -Sesuo Kristina tikyba, vyresnioji mokytoja
19. Mikonienė Sandra lietuvių kalba, mokytoja
20. Misevičienė Nijolė pradinės klasės, metodininkė
21. Norvaišaitė Laima pradinės klasės, metodininkė
22. Oldenburg Elena pradinės klasės, metodininkė
23. Palavenienė Loreta muzika, metodininkė
24. Pelanytė Klaudija neformalus švietimas, mokytoja
25. Petrulevičienė Vilma direktorė
26. Raišelis Alminas technologijos, metodininkas
27. Rapšienė Rita anglų kalba, vyresnioji mokytoja
28. Raudienė Dainora vokiečių kalba, metodininkė
29. Rusakevičienė Daiva anglų kalba, vyresnioji mokytoja
30. Savickienė Birutė informacinės technologijos, metodininkė; fizika, mokytoja
31. Sinkevičienė Dalia technologijos, metodininkė
32. Kurauskienė Rita pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja, mokytojo padėjėja
33. Urbelienė Ligita direktoriaus pavaduotoja ugdymui
34. Vizbarienė Ilona anglų kalba, vyresnioji mokytoja
35. Urbonienė Auksuolė chemija, vyresnioji mokytoja
36. Zavadskienė Skaidrė istorija, metodininkė; geografija, vyresnioji mokytoja
37. Želvienė Vidutė pradinės klasės, metodininkė
38. Šarkanienė Aldona pradinės klasės, metodininkė
39. Lašinienė Liucija lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja
40. Kaliasienė Daiva bibliotekininkė
41. Devižienė Laimutė mokytojo padėjėja
42. Karachovska Oksana mokytojo padėjėja
43. Pasiekova Olena mokytojo padėjėja
44. Grimalytė Viktorija mokytojo padėjėja