Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Mokytojai.JPG
Eil. Nr. Mokytojo pavardė,vardas Mokomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
1. Auksutienė Asta geografija, metodininkė
2. Domingo Avellaneda Cabanillas tikyba, mokytojas
3. Balčiūnienė Vitalija dailė, metodininkė
4. Bakanauskas Lukas šokis, mokytojas
5. Erika Merkienė specialioji pedagogė
6. Zubienė Vida biologija metodininkė
7. Chatkevičienė Jolanta matematika, metodininkė
8. Devižienė Laimutė mokytojo padėjėja
9. Kaliasienė Daiva bibliotekininkė
10. Imbrasienė Vaida socialinė pedagogė, metodininkė
11. Ivanauskienė Daiva matematika, vyresnioji mokytoja
12. Jocius Valmantas fizinis ugdymas, metodininkas
13. Kalvanaitė Sandra pradinės klasės, mokytoja
14. Kazėnienė Daiva pradinės klases, vyresnioji mokytoja
15. Kielienė Vaida pradinės klasės, metodininkė
16. Kviliūnienė Danguolė pradinės klasės, metodininkė
17. Lopato Asta rusų kalba, metodininkė
18. Mačėnienė Dalia lietuvių kalba, metodininkė
19. Margenienė Jūratė pradinės klasės, vyresnioji mokytoja
20. Matkevičienė Edita logopedė, metodininkė
21. Mikalauskaitė Zita -Sesuo Kristina tikyba, vyresnioji mokytoja
22. Mikonienė Sandra lietuvių kalba, mokytoja
23. Misevičienė Nijolė pradinės klasės, metodininkė
24. Norvaišaitė Laima pradinės klasės, metodininkė
25. Oldenburg Elena pradinės klasės, metodininkė
26. Palavenienė Loreta muzika, metodininkė
27. Pelanytė Klaudija neformalus švietimas, mokytoja
28. Petrulevičienė Vilma direktorė
29. Raišelis Alminas technologijos, metodininkas
30. Rapšienė Rita anglų kalba, vyresnioji mokytoja
31. Raudienė Dainora vokiečių kalba, metodininkė
32. Rusakevičienė Daiva anglų kalba, vyresnioji mokytoja
33. Savickienė Birutė informacinės technologijos, metodininkė; fizika, mokytoja
34. Sinkevičienė Dalia technologijos, metodininkė
35. Kurauskienė Rita pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
36. Urbelienė Ligita direktoriaus pavaduotoja ugdymui
37. Vizbarienė Ilona anglų kalba, vyresnioji mokytoja
38. Vaitiekūnaitė Aušra chemija, gamta ir žmogus, vyresnioji mokytoja
39. Zavadskienė Skaidrė istorija, metodininkė; geografija, vyresnioji mokytoja
40. Želvienė Vidutė pradinės klasės, metodininkė