Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Mokytojo pavardė,vardas Mokomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
1. Auksutienė Asta geografija, metodininkė
2. Avellaneda Cabanillas Domingo tikyba, mokytojas
3. Balčiūnienė Vitalija dailė, metodininkė
4. Chatkevičienė Jolanta matematika, metodininkė
5. Devižienė Laimutė mokytojo padėjėja
6. Garbaliauskienė Ramutė pradinės klasės, vyresnioji mokytoja
7. Grimalytė Viktorija mokytojo padėjėja
8. Imbrasienė Vaida socialinė pedagogė, metodininkė
9. Ivanauskienė Daiva matematika, metodininkė
10. Jankauskė Lijana direktoriaus pavaduotoja ugdymui
11. Jocius Valmantas fizinis ugdymas, metodininkas
12. Kaliasienė Daiva bibliotekininkė
13. Kalvanaitė Sandra pradinės klasės, mokytoja
14. Kielienė Vaida pradinės klasės, metodininkė
15. Kirkilienė Agnė anglų kalba, vyresnioji mokytoja
16. Kizienė Virginija biologija, metodininkė
17. Kviliūnienė Danguolė pradinės klasės, metodininkė
18. Kurauskienė Rita PDDG auklėtoja, mokytoja
19. Lopato Asta rusų kalba, metodininkė
20. Mačėnienė Dalia lietuvių kalba, metodininkė
21. Marcinkevičiūtė Jūratė tikyba, mokytoja
22. Matkevičienė Edita logopedė, metodininkė
23. Merkienė Erika specialioji pedagogė
24. Mikonienė Sandra lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja
25. Mikalajūnienė Irena mokytojo padėjėja
26. Misevičienė Nijolė pradinės klasės, metodininkė
27. Norvaišaitė Laima pradinės klasės, metodininkė
28. Oldenburg Elena pradinės klasės, metodininkė
29. Palavenienė Loreta muzika, metodininkė
30. Pelanytė Klaudija neformalus švietimas, mokytoja
31. Petrulevičienė Vilma direktorė
32. Raišelis Alminas technologijos, metodininkas
33. Rapšienė Rita anglų kalba, vyresnioji mokytoja
34. Raudienė Dainora vokiečių kalba, metodininkė
35. Rusakevičienė Daiva anglų kalba, vyresnioji mokytoja
36. Savickienė Birutė informacinės technologijos, metodininkė; fizika, mokytoja
37. Sinkevičienė Dalia technologijos, metodininkė
38. Urbelienė Ligita direktoriaus pavaduotoja ugdymui
39. Urbonienė Auksuolė chemija, vyresnioji mokytoja
40. Vizbarienė Ilona anglų kalba, metodininkė
41. Vėta Mindaugas fizinis ugdymas, mokytojas
42. Zavadskienė Skaidrė istorija, metodininkė
43. Želvienė Vidutė pradinės klasės, metodininkė