Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Mokytojai.JPG
Eil. Nr. Mokytojo pavardė,vardas Mokomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
1. Auksutienė Asta geografija, metodininkė
2. Domingo Avellaneda Cabanillas tikyba, mokytojas
3. Balčiūnienė Vitalija dailė, metodininkė
4. Bakanauskas Lukas šokis, mokytojas
5. Bernotaitė Gražina specialioji pedagogė, metodininkė
6. Blauzdžiūnienė Dangutė biologija, gamta ir žmogus, metodininkė
7. Chatkevičienė Jolanta matematika, metodininkė
8. Devižienė Laimutė mokytojo padėjėja
9. Kaliasienė Daiva bibliotekininkė
10. Imbrasienė Vaida socialinė pedagogė, metodininkė
11. Ivanauskienė Daiva matematika, vyresnioji mokytoja
12. Jankūnaitė-Sazonova Irma anglų kalba, mokytoja
13. Jocius Valmantas fizinis ugdymas, metodininkas
14. Kalvanaitė Sandra pradinės klasės, mokytoja
15. Kazėnienė Daiva pradinės klases, vyresnioji mokytoja
16. Kielienė Vaida pradinės klasės, metodininkė
17. Kviliūnienė Danguolė pradinės klasės, metodininkė
18. Lopato Asta rusų kalba, metodininkė
19. Mačėnienė Dalia lietuvių kalba, metodininkė
20. Margenienė Jūratė pradinės klasės, mokytoja
21. Matkevičienė Edita logopedė, metodininkė
22. Mikalauskaitė Zita -Sesuo Kristina tikyba, vyresnioji mokytoja
23. Mikonienė Sandra lietuvių kalba, mokytoja
24. Misevičienė Nijolė pradinės klasės, vyresnioji mokytoja
25. Norvaišaitė Laima pradinės klasės, metodininkė
26. Oldenburg Elena pradinės klasės, metodininkė
27. Palavenienė Loreta muzika, metodininkė
28. Pelanytė Klaudija neformalus švietimas, mokytoja
29. Petrulevičienė Vilma direktorė, rusų kalba, metodininkė
30. Raišelis Alminas technologijos, metodininkas
31. Rapšienė Rita anglų kalba, vyresnioji mokytoja
32. Raudienė Dainora vokiečių kalba, metodininkė
33. Rusakevičienė Daiva anglų kalba, vyresnioji mokytoja
34. Savickienė Birutė informacinės technologijos, metodininkė; fizika, mokytoja
35. Sinkevičienė Dalia technologijos, metodininkė
36. Šarkanienė Aldona pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja, metodininkė
37. Urbelienė Ligita direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalba, metodininkė
38. Vizbarienė Ilona anglų kalba, vyresnioji mokytoja
39. Vaitiekūnaitė Aušra chemija, gamta ir žmogus, vyresnioji mokytoja
40. Zavadskienė Skaidrė istorija, metodininkė; geografija, vyresnioji mokytoja
41. Želvienė Vidutė pradinės klasės, metodininkė