Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Emblema (logotipas)
Emblema (logotipas)

Emblemos autorė – progimnazijos dailės mokytoja Diana Masiulienė.
Emblemoje dvi pagrindinės spalvos: tamsiai žalia bei geltona. Žalia reiškia grožį, džiaugsmą, sveikatą, viltį, geltona – kilnumą, dorumą, protą.
Atversta knyga simbolizuoja išmintį, atvirumą žinioms, nuolatinį mokymasį. Saulė – dvasinę šviesą. Kryžius – krikščionybės simbolis.
Plunksna – mokslo ir proto simbolis.
Emblema naudojama ant progimnazijos padėkos raštų, diplomų, uniformos.

Vėliava
Vėliava

Mėlyname fone mokyklos emblema.
Mokyklos vėliava laikoma mokyklos muziejuje.
Mokyklos vėliava įnešama per valstybinių švenčių minėjimus, švenčiant mokyklos tradicines šventes.

Mokyklos daina

Žodžiai mokytojos Danguolės Kviliūnienės ir mokinės Austėjos Ramanauskaitės
Muzika mokytojos Loretos Palavenienė

Mokslo ir žinių sala
Mokykla, tu mūsų turtas:
Saulė, Meilė ir Šviesa.
Tu — lyg ratas koks užburtas,
Žinių lobis ir tiesa.
Priedainis
Dievui atveriam širdis.
Žmogui ištiesiam rankas.
Tiesai, Mokslui ir Tėvynei
Skamba mūs širdžių daina.
Jeigu mokslo vandenyne
Salą mažą Tu atrasi.
Didelį žinių lobyną
Iš salos tos išsineši.
Priedainis
Dievui atveriam širdis.
Žmogui ištiesiam rankas.
Tiesai, Mokslui ir Tėvynei
Skamba mūs širdžių daina.
O Lipniūno mokykla
Ir yra Žinių sala.
Klegesio vaikų ir džiaugsmo
Ji kas dieną kupina.
Priedainis
Dievui atveriam širdis.
Žmogui ištiesiam rankas.
Tiesai, Mokslui ir Tėvynei
Skamba mūs širdžių daina.
Kunigo dvasia, dorumas
Mokslo siekis, žingeidumas...
Meilė Dievui, artimam.
Jai ir Jam, Tau ir Man.
Priedainis
Dievui atveriam širdis.
Žmogui ištiesiam rankas.
Tiesai, Mokslui ir Tėvynei
Skamba mūs širdžių daina.