Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Šilinės. MOKSLO IR UGDYMO DIENA Iškilminga ir laukta popietė Pirmokai ir antrokai susipažino su bažnyčios paskirtimi ir liturginiais daiktais Balandžio 23 dieną 7b klasės bendruomenė nuotoliniu būdu dalyvavo krikščioniškųjų vertybių ugdymo dienos programoje Gavėnios proga tikybos pamokose buvo gilinimąsi į šventąjį raštą Progimnazijos mokinių darbai: DIEVO ŽODIS - Velykų slėpinyje. Nepamirštamas kunigo Alfonso Lipniūno vardas ir jo veikla Progimnazijos mokiniai dalyvavo Kauno šv. Kazimiero progimnazijos konferencijoje „XXI amžiaus žmogaus paieška harmoningos laimės“ Susitikimas su kunigu Domingo Bendruomenė paminėjo Pelenų dieną Dievas ateina į konkretų laiką Ketvirtokų rašinėlių konkursas „Saugome ir globojame gyvūnėlius“ Keturios advento žvakės išreiškia šviesos slėpinį 6a klasės bendruomenės Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programos išvyka Rugsejo 10d. - ketvirtadienis. Katalikiškų mokyklų diena. Trečiosios Advento žvakės įžiebimas Prasmingai pradedame advento laiką Uždegta antroji – Betliejaus arba visiems skirto išganymo žvakė Pirmosios advento žvakės įžiebimas Panevėžio Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopos atstovai dalyvavo Kristaus karaliaus iškilmėse Šv. Mišias 1-4 klasių mokiniams „Bendruomenė. Mano misija joje“ Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytojai išgyveno atsinaujinimo ir susikaupimo dieną 2019 metais katalikų bažnyčioje spalio mėnuo paskelbtas - Ypatinguoju misijų mėnesiu. Organizuojama akcija "Težydi Lietuva!" Popiežiaus įkvėpti ir paraginti Šv. Mišios už progimnazijos bendruomenę Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos konferencija Gegužinės Talkonyse – graži susitikimų tradicija Pirmosios komunijos šventė Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena kunigui Alfonsui Lipniūnui atminti Knygnešio dienos paminėjimas. Aiškinamosios šventos Mišios 1-4 klasių mokiniams „Aš po Lietuvos dangumi“ Pelenų diena Adventas 1-2 žvakės „Daug pamatėm, daug išgirdom.....“ 5a klasės išvyka į Šiluvą Įspūdinga bendrystė - susitikimas su popiežiumi Pranciškumi Susitikimas su Popiežiumi Pranciškumi Šiluvoje praūžė katalikiškų mokyklų festivalis Edukacinė išvyka į Kauną Ateitininkų susitikimas Krakėse „Mažieji Jėzaus draugai“ „Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“ Advento žvakės įžiebimas. Popietė pas seses ir žibintų gamyba. Vyskupo Jono Kaunecko apsilankymas Alfonso Lipniūno progimnazijoje. Išvyka į Pasvalio raj. Pumpėnų įsikūnijusio žodžio kongregacijos vienuolyną Rugsėjo 14 dieną Alfonso Lipniūno progimnazijos 6b klasės mokiniai ir A.Lipniūno kuopos ateitininkai vyko į edukacinę kelionę į Šiaulius. Kryžiaus išaukštinimo šventės paminėjimas prie Pavasarininkų kryžiaus. Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus. Progimnazijos bendruomenės piligriminė kelionė Velykinių dekoracijų ir margučių gamyba. Tradicinės Gegužinės pamaldos kunigo Alfonso Lipniūno gimtinėje Vyskupo emerito J. Kaunecko prisiminimai apie kunigą Alfonsą Lipniūną Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena Pelenų diena Gailestingumo jubiliejaus 2016 metų piligriminė kelionė Mažoji ateitininkų akademija Šv . Mišios Piligrimystė šv.Jokūbo keliu. Išvyka pas kontempliatyvias seseris Krikštėnuose. Šv. Jono Pauliaus paminklo pašventinimas Ateitininkai mokosi visko Viešpaties ir Mergelės Marijos iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuolyne Pirmasis Alfonso Lipniūno progimnazijos ateitininkas davęs įžodį Piligriminė kelionė į Dievo Gailestingumo šventovę Kovo 11-oji 5a ir 6a klasės mokiniai aplankė Kristaus Karaliaus Katedrą Žemynos progimnazijos kraštotyros muziejus Panevėžio vienuolynų seserų renginys jaunimui ‚“Ateikite ir pamatysite“ Ateitininkų kuopą aplankė kunigas Algirdas Dauknys Mažoji ateitininkų moksleivių akademija Panevėžyje Maisto banko akcija Ateitininkės dalyvavo Pašvęsto gyvenimo metų užbaigos projekte Progimnazijos ateitininkai dalyvavo Vilniaus krašto ateitininkų kuopų dienose „Šokantys lapai“ Penktokai susipažino su rožinio tradicijomis Sakralios poezijos atlaidai – šventė „Vilties paukštė“ Ateitininkes mokė liaudies menininkė Susitikimas su ateitininkais Ateitininkai aplankė gyvūnų globos namus Ateitininkų renginys „Visuomet džiaukitės Viešpatyje“ Susikaupimo diena A. Lipniūno ateitininkų kuopa paminėjo kovo 11-osios šventę Procesijos mergaitės Pelenų dienos šv. Mišios Progimnazijos ateitininkų kuopą aplankė VDU studentė Dovilė Adventas – gerumo dvasia… Smagi Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopos popietė K.Paltaroko gimnazijoje Biblinė stovykla „Dovydas Karalius pagal Dievo širdį“ Įsikūnijusio Žodžio Vienuoliškos šeimos Viešpaties ir Mergelės Marijos iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuolyne „Išbandykite ir patirkite patys koks geras Viešpats“ (Ps. 34, 9) Gera būti angelu Įsikūnijusio žodžio kongregacijos šventė Panevėžio krašto ateitininkų susitikimas „Tėvynė šneka – Aš girdžiu“ Šv. Jono Bosko relikvijos Išvyka į šventos Kotrynos seserų vienuolyną Pelenų diena Dalyvaujame programoje „Žmogaus asmens orumas pagal šventą raštą“