Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Progimnazijos bendruomenė pagerbė kun. A. Lipniūną Šv. Mišiose Progimnazijos išvyka į Kauno Šv. Kazimiero progimnaziją Pirmokų krikščioniškų vertybių ugdymo diena VAIKAI MELDŽIASI UŽ... Gruodžio 18 d. mokinių išvyk į Šv. Juozapo globos namus ir eglutės puošimas katedroje Advento šv. Mišios DIDIEJI ŠILUVOS ATLAIDAI Vaikų choras skleidė giesmės sparnus Krekenavos bazilikoje Progimnazijos bendruomenė dalyvavo Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) procesijoje Bendrystės popietė šv. Juozapo globos namuose. Konferencija vienuoliško gyvenimo pažinimui. Dėkingumas ir pagarba kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimui. Mokiniai eksperimentuoja su urbanistine architektūra ir želdynais dailės galerijoje TĖVYNĖ ŠNEKA – AŠ GIRDŽIU Bažnyčioje dar Kalėdų laikas. IV Advento žvakelė Advento popietė draugų rate. Prasidėjo 3 advento savaitė Visi laukia šv.Kalėdų. Vėl adventas moko laukimo... Šv. Cecilija - muzikos ir giesmininkų globėja Ugnė – jaunoji ateitininkė. Kristaus Karaliaus iškilmė ateitininkams. Progimnazijos 2b klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje „Tikėjimo kelionė“ Progimnazijos penktokai per tikybos ir technologijų pamokas savo rankomis gamino rožantėlius Kapeliono valanda 2b klasės mokiniams Minėdami Mokyklos Gimtadienio savaitę 2a klasės mokiniai su mokytoja Elena dalyvavo krikščioniškų vertybių dienos programoje. Prasminga diena švenčiant mokyklos Gimtadienį. 6a klasės mokiniai dalyvavo krikščioniškų vertybių ugdymo programoje – „Gyvenimas – Dievo dovana. Dėkokime ir džiaukimės!“ Saulėtą ir šiltą rudens dieną 3b klasės mokiniai dalyvavo krikščioniškų vertybių dienos programoje. 5b klasės mokiniai dalyvavo krikščioniškų vertybių programoje „Mes bendruomenė“. Ateitininkų sąskrydis „Ateitį regim tėvynės...“ Paskutinė Šiluvos atlaidų diena tai mokslo, ugdymo ir padėkos diena. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventė Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė mokslo metus pradėjo šv.Mišių auka. Naujus mokslo metus progimnazijos mokytojai pradėjo dalyvaudami šv. Mišiose Artėjant vasaros atostogoms progimnazijos ateitininkai aplankė seną ir įdomų miestą Ukmergę. Berčiūnų stovykloje vyko Panevėžio krašto ateitininkų stovykla „Panevėžio jaunimas kuria ateitį“ Krikščioniškosios muzikos festivalis-konkursas „Meilės giesmės“. 4a klasės mokiniai išgyveno džiugias akimirkas užbaigę pasiruošimą Išpažinties ir Komunijos sakramentams Antrokai turėjo prasmingą dieną 5b klasės mokiniai turėjo krikščioniškų vertybių programą 7 b klasės mokiniai dalyvavo Sielovados centre, susitiko su Aušros Vartų s. Marija „24 VALANDOS VIEŠPAČIUI.“ „Susikaupimo ir žaidimų popietė.“ Kunigą Alfonsą Lipniūną prisimenant.... 2022 Pelenų diena Popietė šv.Kotrynos vienuolyne Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 50-ųjų metų jubiliejaus minėjimas. „Kronika. Slaptos knygos istorija“ 3a klasės mokiniai aplankė Kristaus Karaliaus katedroje ir apaštalų Petro Povilo bažnyčiose esančias prakartėles Kalėdinių prakartėlių aplankymas bažnyčiose „Kuo galiu padėti gyvūnėliams.“ Ketvirtoji advento žvakė Didžiausia dovana – bendrystė Šie mokslo metai progimnazijos ketvirtokams ypatingi 3 žvakės įžiebimas Kristaus Karaliaus iškilmės Ketvirtokai vieną kartą per savaitę lanko katechezės užsiėmimus Alfonso Lipniūno progimnazijos mažieji ateitininkai kartu su 4a klasės mokiniais vyko į kino teatrą Šilinės. MOKSLO IR UGDYMO DIENA Iškilminga ir laukta popietė Pirmokai ir antrokai susipažino su bažnyčios paskirtimi ir liturginiais daiktais Balandžio 23 dieną 7b klasės bendruomenė nuotoliniu būdu dalyvavo krikščioniškųjų vertybių ugdymo dienos programoje Gavėnios proga tikybos pamokose buvo gilinimąsi į šventąjį raštą Progimnazijos mokinių darbai: DIEVO ŽODIS - Velykų slėpinyje. Nepamirštamas kunigo Alfonso Lipniūno vardas ir jo veikla Progimnazijos mokiniai dalyvavo Kauno šv. Kazimiero progimnazijos konferencijoje „XXI amžiaus žmogaus paieška harmoningos laimės“ Susitikimas su kunigu Domingo Bendruomenė paminėjo Pelenų dieną Dievas ateina į konkretų laiką Ketvirtokų rašinėlių konkursas „Saugome ir globojame gyvūnėlius“ Keturios advento žvakės išreiškia šviesos slėpinį 6a klasės bendruomenės Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programos išvyka Rugsejo 10d. - ketvirtadienis. Katalikiškų mokyklų diena. Trečiosios Advento žvakės įžiebimas Prasmingai pradedame advento laiką Uždegta antroji – Betliejaus arba visiems skirto išganymo žvakė Pirmosios advento žvakės įžiebimas Panevėžio Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopos atstovai dalyvavo Kristaus karaliaus iškilmėse Šv. Mišias 1-4 klasių mokiniams „Bendruomenė. Mano misija joje“ Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytojai išgyveno atsinaujinimo ir susikaupimo dieną 2019 metais katalikų bažnyčioje spalio mėnuo paskelbtas - Ypatinguoju misijų mėnesiu. Organizuojama akcija "Težydi Lietuva!" Popiežiaus įkvėpti ir paraginti Šv. Mišios už progimnazijos bendruomenę Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos konferencija Gegužinės Talkonyse – graži susitikimų tradicija Pirmosios komunijos šventė Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena kunigui Alfonsui Lipniūnui atminti Knygnešio dienos paminėjimas. Aiškinamosios šventos Mišios 1-4 klasių mokiniams „Aš po Lietuvos dangumi“ Pelenų diena Adventas 1-2 žvakės „Daug pamatėm, daug išgirdom.....“ 5a klasės išvyka į Šiluvą Įspūdinga bendrystė - susitikimas su popiežiumi Pranciškumi Susitikimas su Popiežiumi Pranciškumi Šiluvoje praūžė katalikiškų mokyklų festivalis Edukacinė išvyka į Kauną Ateitininkų susitikimas Krakėse „Mažieji Jėzaus draugai“ „Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“ Advento žvakės įžiebimas. Popietė pas seses ir žibintų gamyba. Vyskupo Jono Kaunecko apsilankymas Alfonso Lipniūno progimnazijoje. Išvyka į Pasvalio raj. Pumpėnų įsikūnijusio žodžio kongregacijos vienuolyną Rugsėjo 14 dieną Alfonso Lipniūno progimnazijos 6b klasės mokiniai ir A.Lipniūno kuopos ateitininkai vyko į edukacinę kelionę į Šiaulius. Kryžiaus išaukštinimo šventės paminėjimas prie Pavasarininkų kryžiaus. Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus. Progimnazijos bendruomenės piligriminė kelionė Velykinių dekoracijų ir margučių gamyba. Tradicinės Gegužinės pamaldos kunigo Alfonso Lipniūno gimtinėje Vyskupo emerito J. Kaunecko prisiminimai apie kunigą Alfonsą Lipniūną Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena Pelenų diena Gailestingumo jubiliejaus 2016 metų piligriminė kelionė Mažoji ateitininkų akademija Šv . Mišios Piligrimystė šv.Jokūbo keliu. Išvyka pas kontempliatyvias seseris Krikštėnuose. Šv. Jono Pauliaus paminklo pašventinimas Ateitininkai mokosi visko Viešpaties ir Mergelės Marijos iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuolyne Pirmasis Alfonso Lipniūno progimnazijos ateitininkas davęs įžodį Piligriminė kelionė į Dievo Gailestingumo šventovę Kovo 11-oji 5a ir 6a klasės mokiniai aplankė Kristaus Karaliaus Katedrą Žemynos progimnazijos kraštotyros muziejus Panevėžio vienuolynų seserų renginys jaunimui ‚“Ateikite ir pamatysite“ Ateitininkų kuopą aplankė kunigas Algirdas Dauknys Mažoji ateitininkų moksleivių akademija Panevėžyje Maisto banko akcija Ateitininkės dalyvavo Pašvęsto gyvenimo metų užbaigos projekte Progimnazijos ateitininkai dalyvavo Vilniaus krašto ateitininkų kuopų dienose „Šokantys lapai“ Penktokai susipažino su rožinio tradicijomis Sakralios poezijos atlaidai – šventė „Vilties paukštė“ Ateitininkes mokė liaudies menininkė Susitikimas su ateitininkais Ateitininkai aplankė gyvūnų globos namus Ateitininkų renginys „Visuomet džiaukitės Viešpatyje“ Susikaupimo diena A. Lipniūno ateitininkų kuopa paminėjo kovo 11-osios šventę Procesijos mergaitės Pelenų dienos šv. Mišios Progimnazijos ateitininkų kuopą aplankė VDU studentė Dovilė Adventas – gerumo dvasia… Smagi Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopos popietė K.Paltaroko gimnazijoje Biblinė stovykla „Dovydas Karalius pagal Dievo širdį“ Įsikūnijusio Žodžio Vienuoliškos šeimos Viešpaties ir Mergelės Marijos iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuolyne „Išbandykite ir patirkite patys koks geras Viešpats“ (Ps. 34, 9) Gera būti angelu Įsikūnijusio žodžio kongregacijos šventė Panevėžio krašto ateitininkų susitikimas „Tėvynė šneka – Aš girdžiu“ Šv. Jono Bosko relikvijos Išvyka į šventos Kotrynos seserų vienuolyną Pelenų diena Dalyvaujame programoje „Žmogaus asmens orumas pagal šventą raštą“