Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos konferencija
Gegužinės Talkonyse – graži susitikimų tradicija
Pirmosios komunijos šventė Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje
Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena kunigui Alfonsui Lipniūnui atminti
Knygnešio dienos paminėjimas.
Aiškinamosios šventos Mišios 1-4 klasių mokiniams
„Aš po Lietuvos dangumi“
Pelenų diena
Adventas 1-2 žvakės
„Daug pamatėm, daug išgirdom.....“
5a klasės išvyka į Šiluvą
Įspūdinga bendrystė - susitikimas su popiežiumi Pranciškumi
Susitikimas su Popiežiumi Pranciškumi
Šiluvoje praūžė katalikiškų mokyklų festivalis
Edukacinė išvyka į Kauną
Ateitininkų susitikimas Krakėse
„Mažieji Jėzaus draugai“
„Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“
Advento žvakės įžiebimas.
Popietė pas seses ir žibintų gamyba.
Vyskupo Jono Kaunecko apsilankymas Alfonso Lipniūno progimnazijoje.
Išvyka į Pasvalio raj. Pumpėnų įsikūnijusio žodžio kongregacijos vienuolyną
Rugsėjo 14 dieną Alfonso Lipniūno progimnazijos 6b klasės mokiniai ir A.Lipniūno kuopos ateitininkai vyko į edukacinę kelionę į Šiaulius.
Kryžiaus išaukštinimo šventės paminėjimas prie Pavasarininkų kryžiaus.
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus.
Progimnazijos bendruomenės piligriminė kelionė
Tradicinės Gegužinės pamaldos kunigo Alfonso Lipniūno gimtinėje
Velykinių dekoracijų ir margučių gamyba.
Vyskupo emerito J. Kaunecko prisiminimai apie kunigą Alfonsą Lipniūną
Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
Pelenų diena
Gailestingumo jubiliejaus 2016 metų piligriminė kelionė
Mažoji ateitininkų akademija
Šv . Mišios
Piligrimystė šv.Jokūbo keliu.
Išvyka pas kontempliatyvias seseris Krikštėnuose.
Šv. Jono Pauliaus paminklo pašventinimas
Ateitininkai mokosi visko
Viešpaties ir Mergelės Marijos iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuolyne
Pirmasis Alfonso Lipniūno progimnazijos ateitininkas davęs įžodį
Piligriminė kelionė į Dievo Gailestingumo šventovę
Kovo 11-oji
5a ir 6a klasės mokiniai aplankė Kristaus Karaliaus Katedrą
Žemynos progimnazijos kraštotyros muziejus
Panevėžio vienuolynų seserų renginys jaunimui ‚“Ateikite ir pamatysite“
Ateitininkų kuopą aplankė kunigas Algirdas Dauknys
Mažoji ateitininkų moksleivių akademija Panevėžyje
Maisto banko akcija
Ateitininkės dalyvavo Pašvęsto gyvenimo metų užbaigos projekte
Progimnazijos ateitininkai dalyvavo Vilniaus krašto ateitininkų kuopų dienose „Šokantys lapai“
Penktokai susipažino su rožinio tradicijomis
Sakralios poezijos atlaidai – šventė „Vilties paukštė“
Ateitininkes mokė liaudies menininkė
Susitikimas su ateitininkais
Ateitininkai aplankė gyvūnų globos namus
Ateitininkų renginys „Visuomet džiaukitės Viešpatyje“
Susikaupimo diena
A. Lipniūno ateitininkų kuopa paminėjo kovo 11-osios šventę
Procesijos mergaitės
Pelenų dienos šv. Mišios
Progimnazijos ateitininkų kuopą aplankė VDU studentė Dovilė
Smagi Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopos popietė K.Paltaroko gimnazijoje
Adventas – gerumo dvasia…
Biblinė stovykla „Dovydas Karalius pagal Dievo širdį“
Įsikūnijusio Žodžio Vienuoliškos šeimos Viešpaties ir Mergelės Marijos iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuolyne
„Išbandykite ir patirkite patys koks geras Viešpats“ (Ps. 34, 9)
Gera būti angelu
Įsikūnijusio žodžio kongregacijos šventė
Panevėžio krašto ateitininkų susitikimas „Tėvynė šneka – Aš girdžiu“
Šv. Jono Bosko relikvijos
Išvyka į šventos Kotrynos seserų vienuolyną
Pelenų diena
Dalyvaujame programoje „Žmogaus asmens orumas pagal šventą raštą“

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės