2018-02-02 241

2017-2018 m. m.

 1. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo projektas „Pajusk Kalėdų dvasią“, 416,49 Eur, pradinių klasių mokytoja D. Kviliūnienė, direktorė V. Petrulevičienė, iki 2018 m. sausio 22 d.
 2. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo projektas – vasaros stovykla „Draugystės ratas“, 1249,48 Eur, pradinių klasių mokytoja E. Oldenburg, iki 2018 m. birželio 20 d.
 3. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo projektas „Ateik ir pasilik“, 832,76 Eur, tikybos mokytoja K. Mikalauskaitė, iki 2018 m. rugsėjo 15 d.
 4. Vaikų vasaros poilsio stovykla „Šypsomės vasarai“, 430,00 Eur, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja A. Šarkanienė, iki 2017 m. spalio 1 d.
 5. Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa „Darni mokykla“, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė.
 6. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, direktorė V. Petrulevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams G. Charisova.
 7. Tarptautinis projektas „Technologijomis grįstos pedagogikos stiprinimas“ (MENTEP), direktorė V. Petrulevičienė.
 8. Respublikinis gamtosauginių mokyklų, Lietuvos Žaliųjų judėjimo „Veiksmo savaitė“, akcija „Makulatūros rinkimas“, biologijos mokytoja J. Morkevičienė, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė.
 9. Ilgalaikis respublikinis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė.
 10. Panevėžio miesto aplinkosaugos švietimo projektas „Aplinkosaugos monitoringas moksleivio akimis“, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė.
 11. Gamtosauginių mokyklų programa, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė.
 12. Programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“, dalyviai – 1 – 4 klasių mokiniai, socialinė pedagogė V. Kielienė.
 13. Viešųjų darbų programa, 425,00 Eur, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams G. Charisova.
 14. Vasaros poilsio dieninė stovykla „Šypsomės vasarai“, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja A. Šarkanienė, 430,00 Eur
 15. Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Mes prieš, o Tu? 2017“, 100,00 Eur, socialinė pedagogė V. Imbrasienė.
 16. Vasaros poilsio dieninė stovykla „Smagu kartu!“ ,  888,66 Eur,  mokytoja D. Raudienė.
 17. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo projektas (3) „Rekolekcijos mokiniams, mokytojams, ateitininkams“, 1333,10 Eur, tikybos mokytoja Z. Mikalauskaitė.

Teiktos paraiškos:

 1. Respublikinis mokyklų projektas „Padrąsinti.Įkvėpti. Palaikyti“, pradinių klasių mokytoja, progimnazijos Saviugdos klubo vadovė D. Kviliūnienė (nepatvirtintas).
 2. Panevėžio m. savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektas „Mes – gamtos vaikai“, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė (teikiama paraiška).
 3. Programa „Samsung Mokykla ateičiai“, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė (nepatvirtintas).
 4. Panevėžio m. savivaldybės sveikatinimo projektas „Sveikame kūne – sveika siela“ (nepatvirtintas).
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės