Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Paskelbta: 2017-03-02
Peržiūros: 954
Kategorija: Sielovada

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė gavėnios laiką pradėjo šv.Mišiomis, kurias per 6 pamoką aktų salėje aukojo Panevėžio Švč.Trejybės kunigas Rimantas Kaunietis. Šv.Rašto homilijoje kunigas išsamiai paaiškino maldos, pasninko ir gerų darbų svarbą, kvietė prasmingai praleisti susikaupimo ir laukimo laiką, labiau pažinti Viešpatį Jėzų savo gyvenime.

Tikybos mokytoja s.Kristina Mikalauskaitė
Nuotraukos mokytojos Danguolės Kviliūnienės