Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Paskelbta: 2017-02-14
Peržiūros: 696
Kategorija: Sielovada

Piligrimystės kelias prasidėjo, kai atėjau mokytis į Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnaziją. Pirmuoju tikybos mokytoju tapo Pumpėnų parapijos klebonas argentinietis Domingo, kurio pastangomis ir rūpesčiu progimnazijos aktų salėje vyksta šv. Mišios ne tik mokiniams, bet ir šiame rajone gyvenančių žmonių, kuriems sunku nuvykti į pamaldas mieste. Patogumui.

Kunigas Domingo moka vienyti vaikus, žadina jų smalsumą. Jo pamokose tikrai įdomu. Baigę keturias klases, lydimi artimųjų ir Pumpėnų parapijos žmonių, mes priėmėme Pirmos Komunijos Sakramentą Pumpėnų bažnyčioje. Toks bendravimas mane paskatino dalyvauti Gailestingumo jubiliejaus 2016 metų piligriminėje kelionėje.

Dėkoju Dievui, kad mane palaikė visa šeima ir kartu dalyvavo lankantis Lietuvos katedrose, bazilikose ir bažnyčiose. Visose švetovėse išklausėme šv. Mišias. Teko pasikalbėti ir su kunigais, kurie džiaugėsi mano apsilankymu. Visur man labai patiko, o patį didžiausią pakylėjimą ir džiaugsmą paliko šv. Mišios Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje, kur buvo švenčiamas Palaimintojo Jurgio Matulaičio paskelbimo Palaimintuoju minėjimas. Buvo aštuntoji diena – pagrindinė iškilmių diena. Šv. Mišias aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kartu šventė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, kuris anksčiau buvo Panevėžio vyskupas. Dalyvavo iš Lenkijos pėsčiomis atėjusių 60 piligrimų. Pasveikinti tikinčiųjų, kurie Marijampolės Bazilikoje priglaudė Palaimintojo relikvijas ir kartu švęsti šv. Mišias atvyko kunigai iš Latvijos ir Lenkijos.

Šventė praėjo, o aš mąstau, kad iš Palaimintojo arkivyskupo galima pasimokyti tėviško jautrumo, supratimo. Tėvo Jurgio šūkis „Nugalėti blogį gerumu“ tapo jo gyvenimo programa, kuri galėtų būti ir šių dienų siekiamybė.

Gailestingumo jubiliejaus 2016 metų piligriminė kelionė baigėsi Kosta Rikoje, kur šv. Mišias išklausėme San Jose šventovėje ispanų kalba. Liko tik nuotrauka, nes neturėjau pasiėmęs piligrimo paso. Esu laimingas, kad ir šioje šventovėje buvau kartu su mama.

2017-01-07 už gilų ir nuoširdų tikėjimo liudijimą, už Gailestingumo metų šventovių lankymą 6a kl. mokiniui Domui Gintautui buvo įteikta vyskupo Lino Vodopjanovo padėka.

domas1.jpg

Mokytoja Dainora Raudienė