2015-02-18 1195

2015 vasaio 12 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje įvyko 1-4 klasių mokinių Savivaldos valanda, vvasario 13 d. – 5-8 klasių mokinių Savivaldos valanda. Savivaldų valandų metu progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė išreiškė padėką mokiniams pirmąjį pusmetį baigusiems gerais ir labai gerais įvertinimais. Įteikti diplomai, padėkos ir saldūs prizai klasėms už aktyvų dalyvavimą akcijoje „Kamštelių vajus“.

Įteikti diplomai 2014-2015 m.m. Panevėžio miesto 5-12 klasių mokinių šachmatų varžybų II-osios vietos laimėtojams: Darijai Staškevičiūtei 5a klasė, Elijui Avižai 5b klasė, Martynui Kudriašovui 8b klasė, Nojui Kuliavui 8b klasė.

Progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė pristatė iš Lenkijos Karlino miestelio gimnazijos gautą kvietimą atvykti 2015-05-04 – 09 d.d. į šią gimnaziją pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Visos klasės progimnazijos bendruomenei pristatė 2014-2015 m.m. I pusmečio pasiekimus, džiaugsmus, rūpesčius, įvairias klasės veiklas, renginius, išvykas, klasės valandėles.

 
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės