Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Paskelbta: 2016-02-02
Peržiūros: 1660
Kategorija: Sielovada

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos kunigo Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopa į savo susirinkimą pasikvietė Berčiūnų parapijos kleboną kunigą Algirdą Dauknį. Kunigas daug kalbėjo apie sausio 13 -osios įvykius, parodė ir davė net įdėmiai apžiūrėti sausio 13 - osios medalį. Kunigas Algirdas moka daug kalbų, kai kuriomis ateitininkus mokino prisistatyti, pasakyti savo vardą, o arabiškai tariamus vardus asmeniškai kiekvienam užrašė ant lapelių. Visiems buvo įdomu išgirsti svarbių dalykų ir linksmai pabendrauti.

Kuopos vadovė s.Kristina