Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Projektas „Jo vardą aukštinkim giesmėj“ - sujungęs tikėjimą, muziką ir šokį

Paskelbta: 2024-03-28
Peržiūros: 4477
Kategorija: Renginiai

Šiais metais sausio – kovo mėnesiais Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija vykdė respublikinį katalikiškų bendruomenių 3-8 klasių mokinių integruotą tikybos, muzikos ir šokio projektą „Jo vardą aukštinkim giesmėj“. Šis projektas subūrė keturias katalikiškas Lietuvos mokyklas, kurios kartu tyrinėjo tikėjimo, muzikos ir šokio sąsajas.

Projekto metu mokiniai gilinosi į krikščioniškas vertybes ir susipažino su kunigo Alfonso Lipniūno asmenybe bei jo kūryba. Įkvėpti giesmių, mokiniai kūrė originalius šokius, atspindinčius tikėjimo džiaugsmą ir grožį.

Projekte dalyvavo:

  • Kauno Jono Pauliaus II gimnazija
  • Kauno šv. Kazimiero progimnazija
  • Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
  • Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

Kiekvienas kolektyvas pasirinko po giesmę ir paruošė pagal ją liturginį šokį. Mokiniai demonstravo ne tik kūrybiškumą ir meninius gebėjimus, bet ir gilų tikėjimo supratimą. Kiekvienas kolektyvas savo paruoštą šokį nufilmavo ir atsiuntė mums. Iš visų šokių buvo sukurtas vienas video filmukas.

Projektas sujungė tris skirtingas sritis – tikėjimą, muziką ir šokį – ir sukūrė unikalią edukacinę patirtį. Tai ne tik leido mokiniams išreikšti savo kūrybiškumą šokio kūrimo procese, bet ir padėjo gilinti jų tikėjimą per meną. Projektas subūrė skirtingų mokyklų mokinius ir mokytojus, skatino bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą. Ši veikla padėjo mokiniams gilinti tikėjimą ir atrasti dvasinio džiaugsmo šaltinius.

Šį projektą iš dalies finansavo LKRŠF (Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Fondas). Peržiūrėjus visų dalyvių atsiųstus šokius, pagal nuostatus progimnazijos sielovados komisija nusprendė, kad gražiausias, masiškiausias ir originaliausias šokio kompozicijos pavyzdys buvo Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 6c klasės šokis „Aleliuja“. Jų kolektyvas buvo apdovanotas pagrindiniu prizu – muzikos instrumentu ukulėle. Visiems kitiems kolektyvams buvo išsiųstos padėkos, o mokytojams – pažymėjimai apie dalyvavimą projekte.

Nuoširdžiai dėkojame visiems projekto dalyviams – mokiniams, mokytojams, kurie prisidėjo prie šio įkvepiančio projekto. Jūsų kūrybiškumas, atsidavimas ir tikėjimas sukūrė nepakartojamas akimirkas, kurios ilgam išliks mūsų atmintyje.

Norint pasižiūrėti projektą, kviečiame apsilankyti šioje nuorodoje: projekto rezultatas.
Mėgaukitės mūsų bendru kūriniu ir įvertinkite mokinių pastangas bei talentą.

Projekto organizatorė, muzikos mokytoja Loreta Palavenienė