Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2022-12-01
Peržiūros: 654
Kategorija: Renginiai

Ugdymo kokybė – aktualus klausimas visai švietimo bendruomenei. Svarbiausias dėmesys sutelkiamas į mokinio asmenybės bei gyvenimui svarbių kompetencijų ugdymą, jo aktyvų ir sąmoningą mokymąsi, pažangos ir pasiekimų gerinimą, pagalbos suteikimą iškilus mokymosi sunkumams, geriausių ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo bei inovatyvių mokymo(si) metodų paieškai.

Alfonso Lipniūno progimnazijoje gruodžio 1 d. vyko metodinių grupių gerosios patirties sklaidos renginys „Pastoliavimo kiekvienam mokiniui pamokoje planavimas: metodai, būdai, formos“. Renginyje dalyvavo „Vilties“ progimnazijos ir Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos pedagogų bendruomenės. Šiuo renginiu buvo siekiama paskatinti pedagogus pasidalinti inovatyviomis idėjomis, metodais ir priemonėmis, ieškoti įvairių įdomių, kūrybiškumą skatinančių veiklų ir metodų bei plėtoti bendradarbiavimo ryšius.

Renginyje dalyvavo 76 pedagogai, patirtimi pastoliavimo kiekvienam mokiniui pamokoje tematika pasidalijo net 28 (skaitė pranešimus, pakvietė praktiškai išbandyti užduotis), kiti išsakė savo patirtis diskusijose.

Nuoširdžiai dėkojame pranešėjams už pasidalytą patirtį, klausytojams – už išsakytas mintis diskusijose ir tikimės, kad ji buvo įdomi ir naudinga taip gausiai renginyje dalyvavusiems mokytojams, švietimo pagalbos mokiniui specialistams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita