Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-05-04

1. 8.00–8.35 val.
2. 8.55–9.30 val.
3. 9.50–10.25 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.30 val.
5. 12.00–12.35 val.

1. 8.00–8.45 val.
2. 8.55–9.40 val.
3. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.40 val
5. 12.00–12.45 val.

0. 8.00–8.45 val.
1. 8.55–9.40 val.
2. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
3. 10.55–11.40 val.
Pietų pertrauka 5-8 klasių mokiniams
4. 12.00–12.45 val.
5. 12.55–13.40 val.
6. 13.50–14.35 val.
7. 14.45–15.30 val.


Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuolatiniam darbui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Paskelbta: 2022-06-27
Peržiūros: 89

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuolatiniam darbui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas (7,99 – 9,28) nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.
 4. Gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose.
 5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją.
 7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt iki 2022 m. rugpjūčio 19 d. 15 val.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2022 m. rugpjūčio 22 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos tinklapyje www.alipniunomokykla.lt

Apie konkursą galima pasiteirauti: el. p. rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt arba tel. (8 45) 527 717.

Direktorė Vilma Petrulevičienė