Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Gavėnios proga tikybos pamokose buvo gilinimąsi į šventąjį raštą

Paskelbta: 2021-04-16
Peržiūros: 351
Kategorija: Sielovada

Gavėnios pradžioje Kauno šv.Kazimiero progimnazijos tikybos mokytoja Kristina Ališauskienė pakvietė mūsų mokyklos bendruomenės mažuosius dalyvauti projekte „Gavėnia su Dievo žodžiu“, tikybos pamokose gilintis į šventąjį raštą, o ypač į Velykų slėpinio įvykius.

3 -4 klasių mokiniai iš antrinių žaliavų noriai ir sumaniai kūrė švento rašto patinkančias istorijas. Daugiausia apie pasaulio sukūrimą, Verbų sekmadienį, Kristaus prisikėlimą, tuščią kapą.

„Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, moterys ateina saulei tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs: „Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos?“ Bet, pažvelgusios iš arčiau, pamatė, kad akmuo nuristas. O buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę...“

Šiandien įvyko abiejų mokyklų finalinis projekto ‘‘Gavėnia su Dievo žodžiu“ užbaigimas ir džiugus susitikimas dar kartą prisimenant ir pakartojant Kristaus prisikėlimo įvykius. Mažieji draugai iš Kauno šv.Kazimiero progimnazijos dalyvavo klasėje , o mūsų mokyklos 14 mokinių per Teams programą.

Tikybos mokytoja s.Kristina