Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2021-03-29
Peržiūros: 305
Kategorija: Sielovada

Atėjus pavasariui kiekvienais metais kovo mėnesį Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė išgyvena prasmingą susikaupimo laiką gilinantis į kunigo, kurio vardu pavadinta mokykla gyvenimo ir veiklos kelią. Kovo mėnesį minime Alfonso Lipniūno gimimo ir mirties datas. Visas mėnuo visada skirtas vis naujai apmąstyti, įsigilinti, rasti naujas paskatas sekti kunigo Alfonso gyvenimo pavyzdžiu. Progimnazijoje vykdavo įvairūs renginiai, Kristaus Karaliaus Katedroje aukojamos šv.Mišios dėkojant už kunigo gyvenimą, prie Alfonso Lipniūno kapo nuoširdi bendruomenės malda.

Šiemet karantinui apribojus visas galimybes ir visiems gyvenant namuose Alfonsas Lipniūnas buvo ne mažiau minimas ir gerbiamas įvairiomis kitomis priemonėmis. Vyko integruotos pamokos, pristatymai ir susipažinimai su kunigo gyvenimu, klasės valandėlės, jo rašytų knygų aptarimai.

6 – 8 klasių mokiniams kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimą pristatė jo beatifikacijos bylos postuliatorius kunigas Vitalijus Kodis. Pristatyme buvo ypač išryškintas kunigo šventumas paskutinėmis gyvenimo dienomis ir stebuklai vykstantys besimeldžiantiems jo užtarymo.

Progimnazijos bendruomenei kalbėjęs vyskupas Linas Vodopjanovas kalbėjo apie vyskupijos paruoštus dokumentus kunigo beatifikacijos byloje, kurie artimiausiu metu turi būti perduoti Romos šventųjų skelbimo kongregacijos peržiūrai. Skatino džiaugtis ir didžiuotis, kad mūsų progimnazija vadinasi garbingo ir kilnaus kunigo Alfonso Lipniūno vardu.

3 – 5 klasių mokiniams s.Dovirė iš Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos Tarnaičių vienuolyno skaidrių pagalba vaizdžiai pristatė kunigo gyvenimą išskirdama jo didžiausią svajonę, geriausią draugą, brangiausią dalyką. Mokiniai labai aktyviai bendravo, kėlė klausimus ir patys atsakinėjo į sesės užduotus klausimus. Tai labai naudinga ir informatyvi pamoka naujai apmąstant kunigo paliktą gyvenimo pavyzdį.

Neliko pamiršti ir patys mažiausi, 1 -2 klasių mokiniai taip pat išklausė s.Dovirės skirtą pranešimą. Jie žengia pirmuosius žingsnius pažindami mokyklos dvasinį globėją, todėl susipažino ko moko kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo pavyzdys.

Garbingai paminėję kunigo asmenybę - dėkodami už jo pašaukimą į gyvenimą, pašaukimą į kunigystę toliau prašome ir tikime pašaukimo į šventumą.

s.Kristina Mikalauskaitė