2021-01-11 77

Informuojame, kad priėmimas į gimnazijų I klases prasidės kovo 1 d. 8.00 val.

Kokiais būdais bus galima teikti prašymus ir pridedamus dokumentus, atsižvelgiant į COVID-19 situaciją, bus pranešta vasario mėn.

Prasidėjus mokinių priėmimui į 1, 5 klases skyrius sulaukia labai daug klausimų dėl priėmimo į gimnazijų I klases. Todėl siunčiame informaciją apie priėmimą į gimnazijų I klases ir naują prašymo formą, kad galėtumėte informuoti 8 klasių mokinius ir jų tėvelius.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Mokinių priėmimo tvarkos į Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 74 punktas, vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, 6 punktu, numato, kad priimti mokiniai į klases skirstomi pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus. Prašome juo vadovautis.

Laima Matuzevičienė
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyriausioji centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas specialistė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės