Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuolatiniam darbui nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Naujienos Laisvos darbo vietos 2019-2020 m.m. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuolatiniam darbui nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
2020-05-13 183

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuolatiniam darbui nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokestis: 1214-1587 Eur (neatskaičius mokesčių), nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.
 4. Gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose.
 5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas

Pretendentų privalumai:

 1. Respublikinių ir tarptautinių projektų rengimo patirtis.
 2. Kvalifikacijos dokumentas, suteikiantis teisę dėstyti užsienio kalbą pradinėse klasėse.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroninio pašto adresu: rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt
Pretendentai dokumentus iki 2020 m. gegužės 29 d. 16 val. siunčia elektroniniu paštu: rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt ar registruotu laišku adresu: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijai, Klaipėdos g. 138, Panevėžys.
Karantino Lietuvos Respublikoje laikotarpiu dokumentai tiesiogiai nepriimami.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas birželio 4 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.
Telefonas pasiteirauti (8-45) 52 77 17, el. paštas rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt

Apie konkursą galima pasiteirauti: el. p. rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt

Direktorė Vilma Petrulevičienė

Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės