2019-12-12 54

2019 – 2020 m. m.

 1. Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektas „Tai gali kiekvienas“, 320,00 Eur, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė, iki 2019 m. gruodžio
 2. Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Mes prieš, o Tu? 2019“, 300,00 Eur, socialinė pedagogė V. Imbrasienė, iki 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.
 3. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo projektas „Vilties ir džiaugsmo“, 429,92 Eur, tikybos mokytoja K. Mikalauskaitė, iki 2019 m. gruodžio mėn.
 4. Projektas – mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“, iki 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.
 5. Respublikinis socialinis projektas „Laimingas vanduo' 2019. Darom bangą!“, socialinė pedagogė V. Imbrasienė, iki 2019 m. gruodžio 31 d.
 6. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, Kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymas edukaciniuose užsiėmimuose, kūno kultūros mokytojas V. Jocius, iki 2020 m. sausio mėn.
 7. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo projektas „Misija kasdienybėje“, 444,48 Eur, tikybos mokytoja K. Mikalauskaitė, 2020 m. sausio – lapkričio mėn.
 8. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo projektas – mokinių vasaros poilsio dieninė stovykla „Būk mano draugu“, 889,71 Eur, pradinių klasių mokytoja E. Oldenburg, 2020 m. birželio mėn.
 9. Pilotinis projektas finansiniam raštingumui stiprinti pradiniame ugdyme „Mano bendruomenė“, pradinių klasių mokytoja D. Kviliūnienė
 10. Respublikinis projektas „Su į Lietuvą grįžtančiais/atvykstančiais vaikais dirbančių mokyklų tinklo kūrimas“ (programa „Kurk Lietuvai"), direktorė V. Petrulevičienė
 11. Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa „Darni mokykla“, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė
 12. Gamtosauginių mokyklų programa, pradinių klasių mokytoja V. Kielienė
 13. Programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ 1–4 klasių mokiniams, socialinė pedagogė V. Kielienė
 14. Iniciatyva „Sąžiningumo mokyklų tinklas“, anglų kalbos mokytoja B. Jurėnienė
 15. Laikinųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas (10882,33 Eur, 2019 m.), direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams G. Charisova
 16. Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, socialinė pedagogė V. Imbrasienė, kompiuterių priežiūros inžinierius A. Makutėnas

Pateiktos/rengiamos paraiškos:

 1. Paraiška dėl mokyklos pripažinimo Sveikatą stiprinančia mokykla, socialinė pedagogė V. Imbrasienė
 2. Projekto „Saugau žemę – saugau Tave“ paraiška Panevėžio m. savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų konkursui, lietuvių kalbos mokytoja S. Mikonienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės