2019-03-14 298

Netradicinė pamoka, skirta knygnešio dienai, 5 a ir 5 b klasės mokiniams vyko Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Edukaciniame užsiėmime „Knygnešio kelias“ bibliotekininkės supažindino penktokus su istoriniu XIX a. pabaigos kontekstu - lietuviškos spaudos draudimo laikmečiu, su unikaliu reiškiniu lietuvių tautos istorijoje - knygnešyste. Mokiniai sužinojo apie žymiausius Aukštaitijos krašto knygnešius, jų gabenamus uždraustus lietuviškus leidinius, spausdinamus Mažojoje Lietuvoje.

Ypatingas dėmesys skirtas Jurgiui Bieliniui, Kaziui Ūdrai ir Panevėžio krašte veikusiai slaptai Garšvių knygnešių draugijai, jos veiklai ir lietuviškų knygų gabenimo į Aukštaitiją maršrutams. Penktokai sužinojo, kokie buvo didžiausi knygnešių centrai Panevėžio krašte. Edukacinės pamokos metu išsamiai atskleistas vyskupo Motiejaus Valančiaus, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Povilo Višinskio, Juozo Masiulio indėlis kovoje dėl uždraustos lietuviškos spaudos atgavimo ir platinimo, gimtosios kalbos išsaugojimo. Pasakojimas iliustruotas nuotraukomis, autentiškais to laikmečio spaudiniais, filmuotos medžiagos fragmentais. Moksleiviai savo žinias galėjo pasitikrinti, atlikdami interaktyvų testą. Visiems puikiai pasisekė.

Bibliotekininkė Daiva Kaliasienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės