Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2019-02-08
Peržiūros: 914
Kategorija: Veiklos

Mokinių priėmimas į gimnazijų I klases

Dokumentų priėmimas į gimnazijų I klases pradedamas kovo 1 d.

Į Vytauto Žemkalnio gimnazijos I klases priimama pačioje gimnazijoje.

Į Juozo Balčikonio, 5-osios, Juozo Miltinio, „Minties“ gimnazijų I klases mokiniai priimami centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Laisvės a. 23) nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d., nuo balandžio 1 d. tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Pateikiami dokumentai:
  1. prašymo popierinis ar elektroninis variantas (3 priedas);
  2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija;
  3. mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtinta pažyma apie I pusmečio ar I trimestro mokymosi pasiekimus ar jos kopija.

Pastaba: Vaiko sveikatos pažymėjimas, gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma nereikalingi.

Birželio mėn., pasibaigus mokslo metams, reikės pateikti pažymėjimo (baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį) kopiją ir 2 fotonuotraukas (3x4, iki rugsėjo 1 d. į gimnaziją).

Prašymą ir pridedamus dokumentus galima atnešti į Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių (Laisvės a. 23) arba atsiųsti el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt

Užpildytų ir pasirašytų popierinių prašymų skaitmeninės kopijos arba elektroniniai prašymai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos el. paštu pradedami siųsti kovo 1 d. 8.00 val.

Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma el. paštu nesiunčiama, pateikiamas jos popierinis variantas.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame trūksta reikalingų duomenų ar pateikti duomenys yra neteisingi, jeigu jis gautas anksčiau už nustatytą priėmimo į mokyklą pradžios dieną ar laiką, informuojant apie tai pareiškėją.

Prašymų siuntėjai apie prašymų gavimą informuojami.

Jeigu el. paštu gautuose prašymuose ar dokumentų kopijose įrašai neaiškūs, prašoma papildomai pateikti dokumentų originalus.