Gerb. tėveliai, mokytojai, buvę mokiniai, progimnazijos draugai ir rėmėjai!

Dėkojame Jums už progimnazijai suteiktą GPM 2 proc. paramą. Progimnazijos tarybai pritarus šios lėšos buvo skirtos ugdymo aplinkai gerinti, materialinei bazei turtinti, gabių ir aktyvių mokinių skatinimui.

Progimnazijos GPM 2 proc. lėšų panaudojimas 2016 metais

Už 2016 metus gauta 1651,44 eurų parama. Ir toliau tikimės geranoriško Jūsų palaikymo, supratimo ir paramos, kuri padės kurti mūsų vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę mokymosi aplinką.

Nusprendę suteikti paramą mokyklai, užpildykite nustatytos FR0512 formos (versija 02) prašymą. Šiais metais, norint paremti progimnaziją 2 procentų pajamų mokesčio dalimi, reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už 2016 metus (forma GMP 308). Prašymas pervesti GPM 2 proc. paramą turi būti pateiktas iki 2017 metų gegužės 1 dienos.

Paramos skyrimo tvarka už 2016 m. ir formos FR0512 pildymas
Jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos

PRAŠYMO FORMA PILDOMA TIK DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!

Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.
Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios.
1 (mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris, a/k) – įrašykite tikslų savo asmens kodą;
2 (telefonas) – įrašykite savo telefono numerį;
3V (vardas) – įrašykite savo vardą;
3P (pavardė) – įrašykite savo pavardę;
4 (adresas) – įrašykite gyvenamosios vietos adresą (gatvė, namo, buto numeris, miestas);
5 (mokestinis laikotarpis) – įrašykite 2016;
6S (mokesčio dalį skiriu...) – pažymėti kvadratėlyje X
6A, 7S, 7A, 8 – nepildykite
E1 (gavėjo tipas) – įrašykite 2;
E2 (gavėjo identifikacinis numeris, kodas) – įrašykite 190423684
E3 - nepildykite;
E4 (mokesčio dalies dydis, procentai) – įrašykite 2,00;
E5 (mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio...) – jei paramą skiriate ilgiausiam 5 metų laikotarpiui, įrašykite 2020 (jei paramą skiriate trumpesniam laikotarpiui, įrašykite 2016, 2017, 2018, 2019 metus).
2; 3; 4; 5; 6; 7 – nepildykite! Jos pildomos, jei parama skiriama keliems paramos gavėjams.
Apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą ir pavardę.

Nuoširdžiai Ačiū.
Pagarbiai progimnazijos bendruomenės vardu direktorė Vilma Petrulevičienė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės