Gerb. tėveliai, mokytojai, buvę mokiniai, progimnazijos draugai ir rėmėjai!
Dėkojame Jums už progimnazijai suteiktą GPM 2 proc. paramą. Progimnazijos tarybai pritarus šios lėšos buvo skirtos ugdymo aplinkai gerinti, materialinei bazei turtinti, gabių ir aktyvių mokinių skatinimui.
Progimnazijos GPM 2 proc. lėšų panaudojimas 2019 metais
Už 2018 metus gauta 3030,97 eurų parama. Ir toliau tikimės geranoriško Jūsų palaikymo, supratimo ir paramos, kuri padės kurti mūsų vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę mokymosi aplinką. Nusprendę suteikti paramą mokyklai, užpildykite nustatytos FR0512 (versija 04) prašymą. Šiais metais, norint paremti progimnaziją 1,2 procentų pajamų mokesčio dalimi, reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už 2019 metus. Prašymas pervesti GPM 1,2 proc. paramą turi būti pateiktas iki 2020 metų liepos 1 dienos.
Paraginkite ir savo artimuosius, kolegas ir draugus paremti mūsų progimnaziją – juk tai nieko nekainuoja!
Paramos skyrimo tvarka už 2019 m. ir formos FR0512 (versija 04) pildymas
Jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos

Paramos gavėjo pavadinimas: PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA
Mokyklos adresas Klaipėdos g. 138, LT-37368, Panevėžys
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190423684

Nuoširdžiai ačiū.
Progimnazijos bendruomenės vardu direktorė Vilma Petrulevičienė

Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės