Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Miela progimnazijos bendruomene, mūsų bičiuliai!

Dėkoju Jums, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie progimnazijos rėmimo, skirdami 1,2 proc. GPM. Jūsų dėka progimnazija tampa saugesne, patrauklesne, labiau atitinkančia mūsų visų lūkesčius.

Progimnazijos GPM 1,2 proc. ir rėmėjų lėšų panaudojimo 2022 metais ataskaita.

Ir toliau tikimės geranoriško Jūsų palaikymo, supratimo ir paramos. Šiais metais, norint paremti progimnaziją 1,2 procentų pajamų mokesčio dalimi, reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už 2022 metus.

Prašymas pervesti GPM 1,2 proc. paramą turi būti pateiktas iki 2023 metų gegužės 2 dienos. Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik elektroniniu būdu, prisijungus prie VMI elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), tiesiogiai portale užpildant ir pateikiant Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui (FR0512 formos 05 versija). Prašymas užpildomas ir pateikiamas programinės priemonės – vedlio pagalba, pateikiant jame įprastus duomenis: pajamų mokesčio dalį skiriantį gyventoją, paramos gavėją identifikuojančius duomenis (t. y. 190423684), skiriamą pajamų mokesčio dalį procentais (pvz. 1,2 proc.), laikotarpį, iki kurio ji skiriama.
Jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos

Mokestinis laikotarpis 2022 m.
Paramos gavėjo pavadinimas: PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA
Mokyklos adresas Klaipėdos g. 138, LT-37368, Panevėžys
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190423684

Nuoširdžiai AČIŪ.

Direktorė Vilma Petrulevičienė