Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Miela progimnazijos bendruomene,

Dėkoju Jums, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie progimnazijos rėmimo, skirdami 1,2 proc. GPM.

Progimnazijos tarybai pritarus gautos lėšos buvo skiriamos ugdymo aplinkai gerinti, materialinei bazei turtinti, gabių ir aktyvių mokinių skatinimui.

Progimnazijos GPM 1,2 proc. ir rėmėjų lėšų panaudojimo 2020 metais ataskaita.

Ir toliau tikimės geranoriško Jūsų palaikymo, supratimo ir paramos. Jūsų dėka progimnazija tampa saugesne, patrauklesne, labiau atitinkančia mūsų visų lūkesčius.

Paramos skyrimo taisyklės. ir formos FR0512 (versija 04) pildymas
Jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos
Paramos gavėjo pavadinimas: PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA
Mokyklos adresas Klaipėdos g. 138, LT-37368, Panevėžys
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190423684

Nuoširdžiai AČIŪ.

Direktorė Vilma Petrulevičienė


Archyvas