BIBLIOTEKA

Aš - tai pasaulis, o pasaulis – aš,
Nes knygą atsivertęs
Atsiduriu visur, esu bet kas.
Paveikslų valtimi, ant sakinio bangų
Nusiiriu tolybėn, ir vėl atgal grįžtu.
Suspurda knygos žodis, krusteli dvasia –
Ir štai jau aš kitur, kitam laike.
Knygos fantazija mane skraidina
Virš vandenynų, virš žemynų.

Hanid. El. – Masri

skaityk laisvek tobulek

Mūsų progimnazijos biblioteka turi nemažas patalpas, kuriose be bibliotekos yra ir skaitykla. Bibliotekoje ir skaitykloje įrengta 15 kompiuterizuotų darbo vietų, internetinė prieiga. Mokiniai ir mokytojai turi galimybę nemokamai kopijuoti ir spausdinti reikiamą medžiagą. Lankytojai gali skaityti periodinius leidinius, ieškoti reikalingos informacijos knygose, žinynuose, enciklopedijose, internete. Mokiniai gali ruošti namų darbus, projektus. Skaitykloje vyksta konkursai, viktorinos, olimpiados, konferencijos ir kiti renginiai. Skaitykloje veikia Ugdymo karjerai centras .

Progimnazijos bibliotekos fondas komplektuojamas atsižvelgiant į ugdymo programas, pasirinktus mokymosi profilius, mokytojų ir mokinių pageidavimus. Biblioteka savo nuožiūra renkasi literatūrą iš knygynų ir leidyklų. Šiuo metu fondą sudaro 7041 egz. grožinės bei informacinės literatūros. Bibliotekai priklauso atskiras 10188 egz. vadovėlių fondas.

Progimnazijos bibliotekoje įdiegta kompiuterinė mokyklų bibliotekų programa MOBIS.

Biblioteka dalyvavo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ projekte. Juo siekiama sukurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Projekto uždavinys – modernizuoti mokyklų bibliotekas, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. Projektas buvo finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jame dalyvavo 240 bendrojo lavinimo mokyklų (7 Panevėžio miesto mokyklos).

Dalyvavimas šiame projekte leido pakeisti bei atnaujinti mūsų progimnazijos biblioteką ir skaityklą. Gavome naujų baldų, kompiuterinę ir kitą įrangą. (Plačiau apie projektą).

Džiaugiamės, kad projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ įgyvendintas gauta įranga pagerino estetinį bibliotekos ir skaityklos įvaizdį bei teikiamų paslaugų kokybę.

Bibliotekos ir skaityklos darbo laikas:

I - V - 8.00 -16.30
Pietų pertrauka 12.00 - 12.30
Bibliotekos vedėja Alma Ginotienė
Bibliotekininkė Dainora Raudienė

Bibliotekoje gauti nauji leidiniai:

 • Švietimo problemos analizė Nr. 1
 • Švietimo problemos analizė Nr. 2
 • Švietimo problemos analizė Nr. 3
 • Švietimo problemos analizė Nr. 4
 • Lietuvos švietimas šalyje ir regionuose 2017
 • Lietuvos sieninis žemėlapis, laminuotas
 • Lietuvių kalbos metodinė medžiaga 3-4 kl. skaitymo gebėjimų ugdymas
 • Lankstinukas Lietuvių kalba. Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje?

„Knygų kalėdos“ jau prasidėjo

„Knygų kalėdos“ jau prasidėjo
Jau 7-ąjį kartą „Knygų Kalėdų“ akcija ir biblioteka kviečia skaitytojus ir knygų bičiulius dovanoti ir dalintis knygomis.
Atneškite knygą į savo gimtojo miesto mokyklos biblioteką.
Knygas praėjusiais metais tradiciškai dovanojo šalies gyventojai, bendruomenės, verslo ir visuomeninės organizacijos, leidėjai ir rašytojai, užsienio šalių ambasados.
Akcija vyks iki sausio 6 dienos.
„Švieskime vaikus“ Labdaros ir paramos fondas

Naujausios vaikiškos knygos jau bibliotekoje

„Švieskime vaikus“ Labdaros ir paramos fondas
Labdaros ir paramos fondas „ŠVIESKIME VAIKUS“ progimnazijos bibliotekai padovanojo 9 pavadinimų 18 egzempliorių knygelių.
Fondas veikia siekdamas aprūpinti Lietuvos bibliotekas, bei kitas ugdymo bei švietimo įstaigas geriausiomis lietuvių autorių sukurtomis knygomis vaikams, skatindamas vaikus skaityti, o rašytojus – kurti literatūrą vaikams.
logo Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Alfonso Lipniūno progimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė yra Šiaurės šalių asociacijų „Norden“ federacijos projektas, kuriuo siekiama skatinti skaitymą, domėjimąsi Šiaurės šalių literatūrą ir propaguoti švietimo idealus Šiaurės bei Baltijos šalyse ir kaimyniniuose regionuose.
Projektą Lietuvoje kuruoja Šiaurės ministrų tarybos biuras.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Baltijos šalyse rengiama nuo 1998 m.
Tradicinė šiaurietiška šviesos ir knygos šventė Lietuvoje rengiama septynioliktą kartą
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės rengėjai rašo: „Kai į mūsų šalis ateina pats tamsiausias metų laikas, mes uždegame žvakes ir skaitome knygą“. Tai yra svarbiausia Šiaurės šalių bibliotekų savaitės mintis. Skaitykime, pasakokime, dalykimės su draugais savo įspūdžiais, patirkime paslaptingą Šiaurės šalių literatūros skleidžiamą nuotaiką!

foto Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Alfonso Lipniūno progimnazijos 4a klasės mokiniai prisijungė prie Šiaurės šalių bibliotekos savaitės renginių. Prie žvakių šviesos „Auštant“ garsiai skaitėme švedų rašytojos Astridos Lindgren knygą „Pepė ilgakojinė“.
Bibliotekoje veikia paroda „Šiaurės šalių rašytojų kūryba“.

#NORDBIB17

Skaitmeninė „Vyturys“ biblioteka
Skaitmeninė „Vyturys“ biblioteka

Mieli tėveliai,

turbūt esate girdėję, kad knygų skaitymas turtina vaikų vaizduotę, plečia žodyną ir augina jų asmenybes.
Šiais mokslo metais mūsų mokykla turi išskirtinę galimybę skaityti ir naudingas, ir reikalingas knygas, todėl prašome:
 • paskatinti savo atžalas susikurti paskyrą www.vyturys.lt;
 • registracijos metu laukelyje „Dovanos kodas“ suvesti mūsų mokyklai skirtą kodą pnvzlipniuno
 • skaityti skaitmenines knygas, reikalingas tiek mokslui, tiek laisvalaikiui.

Gražių minčių ir smagaus skaitymo

Išrinkta 2016-ųjų Metų knyga vaikams Paltanavičius, Selemonas „Maži ežiuko sapnai“

„Maži ežiuko sapnai“
Selemonas Paltanavičius (g. 1956 m.) – ne tik žinomas gamtininkas ir fotografas, bet ir daugelio knygelių vaikams autorius. Jose rašytojas atskleidžia stebuklingo gamtos pasaulio paslaptis ir supažindina su jo gyventojais. Šįkart leiskimės į keliones po sapnus su svajokliu ežiuku. Juk sapnuose pasaulis visai kitoks... O kartais teks susimąstyti – ar čia sapnas, ar tikrovė? Jaukias knygos iliustracijas susapnavo dailininkė Lina Eitmantytė -Valužienė.

Pasipildė „Vaikų bibliotekėlės“ knygų lentyna

knygos
Gruodžio mėnesio 19d. progimnazijos bibliotekos fondus papildė Labdaros ir paramos fondo „ŠVIESKIME VAIKUS“ dovanotos knygos. Gavome 24 vnt. dvylikos pavadinimų knygelių. Dėkojame steigėjams ir tikimės, kad mokiniai noriai skaitys lietuvių autorių knygeles.

Parodos

2017 m. balandžio mėn.
„Vaikiškų knygų pasaulyje“ (Tarptautinei vaikiškos knygos dienai)
2017 m. kovo mėn.
„Gintaro laše – mano Lietuva“ (Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai)
„Knygos pėdomis“ (Knygnešio dienai)
„Žemė – bunda“ (Žemės dienai)
2017 m. vasario mėn.
„Lietuvos Valstybės atkūrimo diena - Vasario 16“
„Dovanotų knygų paslaptis“
2017 m. sausio mėn.
„Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena“ „Gyvenimo ratas sukasi“ (Rašytojai Ievai Simonaitytei – 120)
2016 m. gruodžio mėn.
„Adventas – iki kalėdinis laikotarpis“
2016 m. lapkričio mėn.
„Odė džiaugsmui“ (Rašytojai Jurgai Ivanauskaitei - 55)
2016 m. spalio mėn.
Spalio 5 – tarptautinė mokytojų diena!
„Laikas gyvena knygose“
„Sūpuoklėse“ (Elenai Mezginaitei-70)
„Per saulėtą žemę“ (Poetei Ramutei Skučaitei – 85)
„Spalio 25 – Konstitucijos diena“
2016 m. rugsėjo
Progimnazijos duris atvėrus. Su rugsėjo 1-ąja
Pirmokų pažintis su biblioteka
Europos kalbų diena

Renginiai

2017 m. balandžio mėn.
Susitikimas su vaikų rašytoju, dailininku Kęstučiu Kasparavičiumi (Renginys skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams)
Kęstučio Kasparavičiaus knygą „Dingęs paveikslas“ skaitėme garsiai
2017 m. kovo mėn.
Kęstučio Kasparavičiaus knygą „Braškių diena“ skaitėme garsiai „Poezijos popietė“ (K. Bradūnui)
2017 m. vasario mėn.
Viktorina „Žodis žodį veja“ (Lietuvių kalbos kultūros metams)
Popietė „Poezijos pilnatis“ (B. Brazdžioniui)
Kęstučio Kasparavičiaus knygą „Kiškis Morkus Didysis“ skaitėme garsiai
2017 m. sausio mėn.
Garsiai skaitėme antradieniais Violetos Palčinskaitės knygą „Stebuklinga Mocarto fleita“
Laiškas rašytojui, dailininkui Kęstučiui Kasparavičiui
2016 m. lapkričio mėn.
Etnokultūros projektas „Tautos dvasios beieškant“
Kraštotyrinis-kūrybinis projektas „Senų knygų, rankraščių lobiai bibliotekoje“
Vytės Nemunėlio knygos „Meškiukas Rudnosiukas“ garsinis skaitymas pirmokams
Akcija „Renkame 2016 metų vaikų knygą“
2016 m. spalio mėn.
„Laikas gyvena knygose“(Knygų pristatymas)
„Garsiai skaitome antradieniais“
2016 m. rugsėjo mėn.
„Knygų namai“ (Pirmokų rytas bibliotekoje)

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės