Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Nijolė Montautienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos progimnazijoje:

 1. analizuoti bei vertinti mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius;
 2. paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus, išmokyti juos taikyti praktiškai;
 3. laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas, nustatyti jų svarbą ir prioritetus, prireikus nusiųsti juos į sveikatos priežiūros įstaigas;
 4. pasirinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti;
 5. mokėti vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą;
 6. atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą;
 7. savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus);
 8. bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, dirbti komandoje;
 9. vykdyti tiriamąjį darbą;
 10. planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas bei rekomendacijas;
 11. pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus;
 12. naudotis informacinėmis technologijomis.

Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 07.30–13.50 12.00-12.30
Antradienis -
Trečiadienis 07.30-16.00 12.00-12.30
Ketvirtadienis -
Penktadienis 07.30-12.00