Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Specialioji pedagogė Gražina Bernotaitė, III a. 65 kab.

  • nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP);
  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • padeda mokytojams numatyti ugdymo tikslus ir uždavinius, pasiekimo būdus bei metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones (padeda rengti individualizuotas ir [pritaikytas programas);
  • ugdymo procese naudoja priemones atsižvelgdama į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
  • konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus, kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese, specialiojo ugdymo klausimais;
  • dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe.
Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00–12.00
Antradienis 8.00–14.30 12.00–12.30
Trečiadienis 8.45–12.00
Ketvirtadienis 8.00–13.00
Penktadienis 8.00–12.00