Mokykloje nuolat veikia mokyklos mokinių taryba. Mokinių tarybos nariai yra renkami kiekvienų mokslo metų pradžioje 5–8 klasių mokinių susirinkimuose – iš kiekvienos klasės po 1-3 atstovus. Jai vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, labdaros akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, svarsto klasių seniūnų ir individualius siūlymus įvairiais mokyklos veiklos klausimais ir teikia siūlymus mokyklos vadovams, mokytojų tarybai, bendrauja ir bendradarbiauja su kitų mokyklų savivaldos institucijomis, atstovauja mokyklai įvairiuose miesto, respublikos renginiuose, priima sprendimus dėl mokyklos mokinių susirinkimų, konferencijų sušaukimo, renka narius į Tarybą.

Iš progimnazijos Nuostatų (patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-176)

Mokinių taryba 2018–2019 m.m.

 • Velykytė Skaistė, 7b kl. – pirmininkė
 • Vaitkevičiūtė Viltenė, 6a kl. – pirmininkės pavaduotoja
 • Imbrasaitė Emilija, 6b kl. – sekretorė

Nariai:

 • Lunius Arminas 5a kl.
 • Mičiulis Mykolas 5a kl.
 • Lukošius Sovijus 5a kl.
 • Gaurytė Augustė 5b kl.
 • Kirdeikytė Neta 5b kl.
 • Rubinaitė Gintarė 5b kl.
 • Budreika Marijus 6b kl.
 • Makušinas Mikas 7a kl.
 • Mikalauskaitė Meda 7b kl.
 • Mickevičiūtė Vigailė 8a kl.
 • Stankevičiūtė Giedrė 8a kl.
 • Likaitė Džestina 8b kl.
 • Petraitytė Monika 8b kl.
 • Rinkevičius Milanas 8b kl.

Mokinių tarybos susirinkimo 2016-09-08 protokolas Nr. 1
Mokinių tarybos koordinatorė –vokiečių kalbos mokytoja Dainora Raudienė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės