Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Mokykloje nuolat veikia mokyklos mokinių taryba. Mokinių tarybos nariai yra renkami kiekvienų mokslo metų pradžioje 5–8 klasių mokinių susirinkimuose – iš kiekvienos klasės po 1-3 atstovus. Jai vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, labdaros akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, svarsto klasių seniūnų ir individualius siūlymus įvairiais mokyklos veiklos klausimais ir teikia siūlymus mokyklos vadovams, mokytojų tarybai, bendrauja ir bendradarbiauja su kitų mokyklų savivaldos institucijomis, atstovauja mokyklai įvairiuose miesto, respublikos renginiuose, priima sprendimus dėl mokyklos mokinių susirinkimų, konferencijų sušaukimo, renka narius į Tarybą.

Iš progimnazijos Nuostatų (patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-176)


Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija
Mokinių taryba 2021–2022 m.m.

Žilinskaitė Gustė, 7a – Mokinių tarybos pirmininkė
Kerulis Ignas, 8a – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas

Nariai:
1. Abukauskaitė Ugnė, 5a
2. Ramonenkaitė Ugnė, 5a
3. Balčiūnas Paulius, 5b
4. Sandaitė Benita, 5b
5. Kisieliūtė Ugnė, 6a
6. Pocius Paulius, 6a
7. Vasiliauskaitė Violė, 6b
8. Korsakaitė Elinga, 6b
9. Bakevičiūtė Aušra, 7b
10. Lunius Arminas, 8a
11. Lukošius Sovijus, 8a
12. Preidys Modestas, 8a
13. Paškevičius Nojus, 8b
14. Vilimaitė Andrėja, 8b

Mokinių tarybos koordinatorė mokytoja Dainora Raudienė
Patvirtinta direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. VĮ-196