Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Mokykloje nuolat veikia mokyklos mokinių taryba. Mokinių tarybos nariai yra renkami kiekvienų mokslo metų pradžioje 5–8 klasių mokinių susirinkimuose – iš kiekvienos klasės po 1-3 atstovus. Jai vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, labdaros akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, svarsto klasių seniūnų ir individualius siūlymus įvairiais mokyklos veiklos klausimais ir teikia siūlymus mokyklos vadovams, mokytojų tarybai, bendrauja ir bendradarbiauja su kitų mokyklų savivaldos institucijomis, atstovauja mokyklai įvairiuose miesto, respublikos renginiuose, priima sprendimus dėl mokyklos mokinių susirinkimų, konferencijų sušaukimo, renka narius į Tarybą.

Iš progimnazijos Nuostatų (patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-176)

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija
Mokinių taryba 2020–2021 m.m.

Marijus Budreika, 8b kl. – pirmininkas
Emilija Imbrasaitė, 8b kl. – pirmininko pavaduotoja

Nariai:
1. Stankevičiūtė Kornelija, 5a
2. Taučius Deividas, 5a
3. Pinkevičiūtė Gabrielė, 5a
4. Korsakaitė Elinga, 5b
5. Skrickaitė Viltė, 5b
6. Vasiliauskaitė Violė, 5b
7. Baranauskas Jokūbas, 5b
8. Žilinskaitė Gustė, 6a
9. Lapinskaitė Patricija, 6a
10. Balevičiūtė Aušra, 6b
11. Lunius Arminas, 7a
12. Lukošius Sovijus, 7a
13. Paškevičius Nojus, 7b
14. Vilimaitė Andrėja, 7b
15. Zuperskas Nedas, 7b
16. Vaitkevičiūtė Viltenė, 8a
17. Brinklytė Judita, 8b
18. Zalumskytė Ugnė, 8b

Mokinių tarybos koordinatorė mokytoja Dainora Raudienė
Patvirtinta direktoriaus 2020 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. VĮ-200.