Progimnazijos metodinė taryba – progimnazijoje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą.

Metodinės tarybos sudėtis:

 1. Skaidrė Zavadskienė – istorijos mokytoja metodininkė, geografijos vyresnioji mokytoja, Metodinės tarybos pirmininkė,
 2. Daiva Ivanauskienė – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Metodinės tarybos sekretorė,
 3. Nijolė Misevičienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė,
 4. Asta Lopato – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė,
 5. Gražina Trybienė – humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė,
 6. Loreta Palavenienė – saviraiškos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė,
 7. Vilma Petrulevičienė – direktorė, narė,
 8. Ligita Urbelienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė.

2017 – 2018 m. m. Metodinės tarybos veiklos prioritetai:

 • Mokytojų skaitmeninis raštingumas
 • Mokytojų stiprybių raiškos skatinimas
 • Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant pažangos

Tikslai:

 1. Mokytojo veiksmingumo didinimas
 2. Pamokos vadybos tobulinimas
 3. Mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijų patobulinimas

Uždaviniai:

 1. Aktyvinti gerosios patirties sklaidą, metodinį ir dalykinį sutelktą, refleksyvų, atvirą mokytojų bendradarbiavimą.
 2. Skatinti mokytojus analizuoti savo darbą siekiant gerinti pamokos kokybę, renkantis tinkamą struktūrinį pamokos modelį.
 3. Ugdyti skaitymo gebėjimus per visų dalykų pamokas.
 4. Aktyvinti skaitmeninio ugdymo turinio, priemonių ir įrankių panaudojimą ugdymo procese.
 5. Taikyti aktyviuosius ugdymo metodus pamokose.

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės