Metodinės tarybos funkcijos:

 1. Metodinės veiklos prioritetų nustatymas.
 2. Metodinių grupių veiklos koordinavimas.
 3. Pedagoginių inovacijų diegimo progimnazijoje inicijavimas.
 4. Siūlymų rengiant progimnazijos strateginius dokumentus, ugdymo planą teikimas.
 5. Siūlymų užsakant vadovėlius, mokymo priemones teikimas.
 6. Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas.
 7. Ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo vaikų švietimo programų rengimas.

Metodinės tarybos sudėtis:

 1. Skaidrė Zavadskienė – Metodinės tarybos pirmininkė,
 2. Daiva Ivanauskienė – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, sekretorė,
 3. Nijolė Misevičienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė,
 4. Asta Lopato – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė,
 5. Gražina Trybienė – humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė,
 6. Loreta Palavenienė – saviraiškos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė,
 7. Vilma Petrulevičienė – direktorė, narė,
 8. Ligita Urbelienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė.

2018 – 2019 m. m. Metodinės tarybos veiklos prioritetai:

 • Mokytojų skaitmeninis raštingumas
 • Mokytojų stiprybių raiškos skatinimas
 • Skaitymo strategijų taikymas gerinant mokinių skaitymo gebėjimus
 • Individuali kiekvieno mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės