Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Metodinės tarybos funkcijos:

 1. Metodinės veiklos prioritetų nustatymas.
 2. Metodinių grupių veiklos koordinavimas.
 3. Pedagoginių inovacijų diegimo progimnazijoje inicijavimas.
 4. Siūlymų rengiant progimnazijos strateginius dokumentus, ugdymo planą teikimas.
 5. Siūlymų užsakant vadovėlius, mokymo priemones teikimas.
 6. Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas.
 7. Ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo vaikų švietimo programų rengimas.

Metodinės tarybos sudėtis:

 1. Skaidrė Zavadskienė, istorijos mokytoja metodininkė, Metodinės tarybos pirmininkė;
 2. Vilma Petrulevičienė, direktorė, Metodinės tarybos narė;
 3. Elena Oldenburg, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Metodinės tarybos narė;
 4. Birutė Savickienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
 5. Valmantas Jocius, kūno kultūros mokytojas metodininkas, Saviraiškos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas, Metodinės tarybos narys;
 6. Dalia Mačėnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Metodinės tarybos narė;
 7. Ilona Vizbarienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja, Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Metodinės tarybos narė;
 8. Ligita Urbelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Metodinės tarybos narė.

2020–2021 m. m. Metodinės tarybos veiklos prioritetai:

 • Kiekvieno mokinio asmenybės branda ir pažanga (asmenybės ūgtis)
 • Mokinio / darbuotojo emocinė savijauta
 • Mokytojų ir mokinių skaitmeninis raštingumas.
 • Tarimosi, bendradarbiavimo kultūros stiprinimas
 • Kompetencijų STEAM ugdymui gilinimas
 • Modelio „Kolega kolegai: mokomės bendradarbiaudami“ įgyvendinimas