Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Progimnazijos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

Jolanta Chatkevičienė, matematikos mokytoja metodininkė – pirmininkė

Nariai:

  • Vaida Kielienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
  • Alminas Raišelis, technologijų mokytojas metodininkas,
  • Kristina Bredelienė, mokinių tėvų atstovė,
  • Diana Banienė, mokinių tėvų atstovė,
  • Vaidas Pocius, mokinių tėvų atstovas,
  • Ugnė Kisieliūtė, 8a kl., mokinių atstovė,
  • Elinga Korsakaitė, 8b kl., mokinių atstovė,
  • Irena Meiduvienė, bendruomenės atstovė.

Progimnazijos kadencijos trukmė 3 metai.