Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Progimnazijos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

Jolanta Chatkevičienė, matematikos mokytoja metodininkė – pirmininkė

Nariai:

  • Vaida Kielienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
  • Alminas Raišelis, technologijų mokytojas metodininkas,
  • Kristina Bredelienė, mokinių tėvų atstovė,
  • Diana Banienė, mokinių tėvų atstovė,
  • Vaidas Pocius, mokinių tėvų atstovas,
  • Gustė Žilinskaitė, 7a kl., mokinių atstovė,
  • Ignas Kerulis, 8a kl., mokinių atstovas,
  • Irena Meiduvienė, bendruomenės atstovė.

Progimnazijos kadencijos trukmė 3 metai.