Progimnazijos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

Pirmininkė:

  • Jolanta Chatkevičienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Nariai:

  • Vaida Kielienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
  • Alminas Raišelis, technologijų mokytojas metodininkas,
  • Kristina Bredelienė, mokinių tėvų atstovė,
  • Diana Banienė, mokinių tėvų atstovė,
  • Vaidas Pocius, mokinių tėvų atstovas,
  • Irena Meiduvienė, bendruomenės atstovė, Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ direktorė,
  • Gaivilė Skystimaitė, 8a kl., mokinių atstovė,
  • Rokas Karalius, 8a kl., mokinių atstovas,

Progimnazijos kadencijos trukmė 3 metai.
Progimnazijos tarybos nuostatai

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės