Eil. Nr. Mokytojo pavardė,vardas Mokomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
1. Auksutienė Asta geografija, metodininkė
2. Domingo Avellaneda Cabanillas tikyba, mokytojas
3. Balčiūnienė Vitalija dailė, metodininkė
4. Bernotaitė Gražina specialioji pedagogė, metodininkė
5. Blauzdžiūnienė Dangutė biologija, gamta ir žmogus, metodininkė
6. Chatkevičienė Jolanta matematika, metodininkė
7. Devižienė Laimutė mokytojo padėjėja
8. Kaliasienė Daiva bibliotekininkė
9. Imbrasienė Vaida socialinė pedagogė, vyresnioji
10. Ivanauskienė Daiva matematika, vyresnioji mokytoja
11. Jocius Valmantas fizinis ugdymas, metodininkas
12. Jurėnienė Birutė anglų kalba, vyresnioji mokytoja
13. Kazėnienė Daiva pradinės klases, vyresnioji mokytoja
14. Kielienė Vaida pradinės klasės, metodininkė
15. Kviliūnienė Danguolė pradinės klasės, metodininkė
16. Lopato Asta rusų kalba, metodininkė
17. Mačėnienė Dalia lietuvių kalba, metodininkė
18. Matkevičienė Edita logopedė, metodininkė
19. Mikalajūnienė Irena pradinės klasės, metodininkė
20. Mikalauskaitė Zita -Sesuo Kristina tikyba, vyresnioji mokytoja
21. Mikonienė Sandra lietuvių kalba, mokytoja
22. Misevičienė Nijolė pradinės klases, vyresnioji mokytoja
23. Nikolajenko Lilijana fizika, metodininkė
24. Norvaišaitė Laima pradinės klasės, metodininkė
25. Oldenburg Elena pradinės klasės, metodininkė
26. Palavenienė Loreta muzika, metodininkė
27. Petrulevičienė Vilma direktorė, rusų kalba, metodininkė
28. Raišelis Alminas technologijos, metodininkas
29. Raudienė Dainora vokiečių kalba, metodininkė
30. Rusakevičienė Daiva anglų kalba, vyresnioji mokytoja
31. Savickienė Birutė informacinės technologijos, metodininkė
32. Sinkevičienė Dalia technologijos, metodininkė
33. Šarkanienė Aldona pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja,
34. Trybienė Gražina lietuvių kalba, metodininkė
35. Urbelienė Ligita direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalba, metodininkė
36. Vizbarienė Ilona anglų kalba, vyresnioji mokytoja
37. Vaitiekūnaitė Aušra chemija, gamta ir žmogus, vyresnioji mokytoja
38. Zavadskienė Skaidrė istorija, metodininkė; geografija, vyresnioji mokytoja
39. Zigmantienė Regina pradinės klasės, metodininkė
40. Želvienė Vidutė pradinės klasės, metodininkė
41. Irma Jankūnaitė-Sazonova anglų kalba, mokytoja
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės