2017-2018 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

  • 2017 –2018 mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d
  • Ugdymo proceso pradžia - 2017 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pabaiga - 2018 m. gegužės 31 d.
  • Ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų (34 savaitės).

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
I pusmetis II pusmetis
2017-09-01 – 2018-01-26 2018-01-29 – 2018-05-31
Mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens 2017-10-30 – 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 – 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 – 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 – 2018-04-06
Vasaros 2018-06-01 – 2018-08-31
Ugdymo dienų organizavimo laikas:
  • 5 ugdymo dienos (progimnazijos sprendimu):
2017 m. lapkričio mėn. Prevencinių programų diena „Galiu gyventi kitaip“.
Olimpiadų diena
2017 m. gruodžio mėn. Kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdų belaukiant“
2018 m. kovo mėn. Amatų – karjeros diena
2018 m. kovo mėn. Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
(kunigui Alfonsui Lipniūnui skirti renginiai)
2018 m. gegužės mėn. Edukacinių išvykų diena
  • 5 ugdymo dienos, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriui įvertinus progimnazijos siūlymus:
„Atrask, pažink, tyrinėk“:
2017-09-08 Miesto gimtadienio diena
2018-05-25 Patirčių slėnis
2018-05-28 Augu sveikas ir laimingas
2018-05-29 Noriu pažinti gamtą
2018-05-30 Kino edukacija „Mokausi iš kino“

2017-2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

  • 2017 – 2018 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia - 2017 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pabaiga - 2018 m. birželio 15 d., mokslo metų pabaiga - 2018 m. rugpjūčio 31 d..
  • ugdymo proceso trukmė – 181 ugdymo diena (36 savaitės);

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
I pusmetis II pusmetis
2017-09-01 – 2018-01-26 2018-01-29 – 2018-06-15
Mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens 2017-10-30 – 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 – 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 – 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 – 2018-04-06
Vasaros 2018-06-18 – 2018-08-31
Ugdymo dienų organizavimo laikas:
  • 5 ugdymo dienos (progimnazijos sprendimu):
2017 m. rugsėjo mėn. Edukacinių išvykų diena
2017 m. lapkričio mėn. Prevencinių programų diena „Galiu gyventi kitaip“.
Olimpiadų diena
2017 m. gruodžio mėn. Kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdų belaukiant“
2018 m. kovo mėn. Amatų – karjeros diena
2018 m. kovo mėn. Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
(kunigui Alfonsui Lipniūnui skirti renginiai)
  • 5 ugdymo dienos, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriui įvertinus progimnazijos siūlymus:
„Atrask, pažink, tyrinėk“:
2017-09-08 Miesto gimtadienio diena
2018-06-11 Projektų mozaika
2018-06-12 Augu sveikas ir laimingas
2018-06-13 Edukacinių išvykų diena
2018-06-14 Praeitis gyva mūsų prisiminimuose
Progimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus informuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyrių.
Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į progimnaziją gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į progimnaziją mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės