Psichologės diena progimnazijoje

Paskelbta: 2017-11-28
Peržiūros: 95
Kategorija: Renginiai
  Pastebima, kad šio laikmečio vaikams yra sunku atpažinti ir įvardyti savo ar kito žmogaus emocijas, suprasti, kaip jaučiasi jis pats ar kitas žmogus, bei atitinkamai į tai reaguoti. Todėl lapkričio 23 dieną, vykdant PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTĄ „Gamta gydo, gydytojas slaugo. (Hipokratas)“, progimnazijoje lankėsi vaikų psichologė Renata Gataveckaitė.
Skaityti daugiau.

7b klasės mokinių išvyka į kraujo centrą

Paskelbta: 2017-11-28
Peržiūros: 89
Kategorija: Renginiai
  Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 7b klasės mokiniai lapkričio 23 dieną vyko į VšĮ Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialą susipažinti su centro veikla. Mokiniai sužinojo, kada ir kaip tapti donoru, kraujo sudedamosiomis dalimis, kur ir kokiomis sąlygomis laikomas paimtas kraujas. Taip pat susipažino su gydytojų, medicinos biologų, bendrosios praktikos slaugytojų ir klinikos laborantų profesijomis. Vienam klasės mokiniui, Karoliui Laskovui, buvo paimtas ir ištirtas kraujas, nustatyta kraujo grupė.
Skaityti daugiau.

Penktokų viktorina „Profesijų pasaulyje“

Paskelbta: 2017-11-27
Peržiūros: 84
Kategorija: Renginiai
  Lapkričio 23 d. progimnazijoje vyko viktorina „Profesijų pasaulyje“, kurioje varžėsi 5a kl. komanda „Profesionalai“ ir 5b kl. komanda „3D“. Jas palaikė bendraklasiai.
Skaityti daugiau.

Robotikos dirbtuvės

Paskelbta: 2017-11-24
Peržiūros: 93
Kategorija: Renginiai
  Lapkričio 24 d. 3b klasės mokiniai dalyvavo Panevėžio mokslo ir technologijų parke vykusio renginio „Kick-off: RoboPanevėžys“ organizuotose robotų, programavimo dirbtuvėse, kuriose mokėsi programuoti robotus. Mokiniai sužinojo, kad Sumo robotai – tai automatiniai save valdantys robotai, kurie kovoja specialiame ringe savo svorio bei matmenų kategorijoje. Roboto tikslas – toks pat, kaip ir sumo kovotojo – iš ringo išstumti priešininką.
Skaityti daugiau.

Išvyka į Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą

Paskelbta: 2017-11-24
Peržiūros: 117
Kategorija: Renginiai
  Lapkričio 23 dieną 3b klasės mokiniai apsilankė Panevėžio apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje. Vyriausioji specialistė supažindino su gaisrininko profesija, pasakojo apie gaisrus, jų pavojus. Ugniagesiai gelbsti ne tik nuo gaisrų, bet ir vaduoja žmones, gyvūnus. Sužinojome, kad ugniagesiai turi spėti apsirengti per vieną minutę, kai vyksta į nelaimės vietą, kokįo ilgio yra ugniagesių mašinoje įrengtos kopėčios, kam reikalingos ugniagesių batuose geležinės plokštelės ir daugybę kitų įdomių dalykų.
Skaityti daugiau.

Būkite pilni dvasios

Paskelbta: 2017-11-24
Peržiūros: 147
Kategorija: Renginiai
  Dievo žodis turi būti mūsų gyvenimo kelrodis. Jame Dievas kalbasi su mumis. Bendrystė yra svarbi. Kai esi vienas - meilė Kristui greitai atšala. Akmens anglys įkaista tik būdamos kartu, taip pat ir krikščionys! Kadangi esame Dievo malonėje, mums leidžiama giedoti, džiaugtis ir būti laimingiems. Dėkingumas veda prie džiaugsmo.
Skaityti daugiau.

Mokinių-mokytojų-tėvų konferencija „Penktokas: pažink, suprask, padėk“

Paskelbta: 2017-11-23
Peržiūros: 99
Kategorija: Renginiai
  Tėvų ir vaiko santykį nusakė R. Tagorė: „Matai vandenyną, kuriame siaučia audra. Krante virvele pririštas plaustas, ant jo – tavo vaikas. Paimi kirvuką, nukerti virvelę, paleidi plaustą į audrą, palinkėdamas vaikui laimingos kelionės“. Mokykloje tarsi antrieji vaiko tėvai tampa mokytojai: su vaiku praleidžia didžiąją dalį dienos, rūpinasi juo, išgyvena. Kaipgi sekasi vaikui, penktokui, esančiam „ant plausto“, plaukti, įveikti pasitaikančias audras, siekti kito kranto? Apie tai ir – ne tik - lapkričio 22 d. kalbėta, diskutuota mokinių-mokytojų-tėvų konferencijoje „Penktokas: pažink, suprask, padėk“.
Skaityti daugiau.

Darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos klausimais

Paskelbta: 2017-11-22
Peržiūros: 120
Kategorija: Renginiai
  2017 m. lapkričio 22 dieną Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje įvyko darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos klausimais. Mokymo tikslas - supažindinti darbuotojus su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, gaisrine įranga, darbuotojų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už teisės aktų pažeidimus.
Skaityti daugiau.

Naujausios vaikiškos knygos jau bibliotekoje

Paskelbta: 2017-11-22
Peržiūros: 74
Kategorija: Renginiai
„Švieskime vaikus“ Labdaros ir paramos fondas

Naujausios vaikiškos knygos jau bibliotekoje

„Švieskime vaikus“ Labdaros ir paramos fondas
Labdaros ir paramos fondas „ŠVIESKIME VAIKUS“ progimnazijos bibliotekai padovanojo 9 pavadinimų 18 egzempliorių knygelių.
Fondas veikia siekdamas aprūpinti Lietuvos bibliotekas, bei kitas ugdymo bei švietimo įstaigas geriausiomis lietuvių autorių sukurtomis knygomis vaikams, skatindamas vaikus skaityti, o rašytojus – kurti literatūrą vaikams.

„Būkite pilni dvasios“

Paskelbta: 2017-11-21
Peržiūros: 186
Kategorija: Renginiai

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA


VI CHORŲ FESTIVALIS,
SKIRTAS RELIGINĖS MUZIKOS,
POEZIJOS IR CHORŲ GLOBĖJAI ŠV. CECILIJAI

„BŪKITE PILNI DVASIOS!“

Išsiliejusi šventoji Dvasia – prisipildykite Džiaugsmo ir Ramybės Dvasios.
Atsiverskite ir eikite kartu su Jėzumi. Tegul Jis veda Teisingais keliais...

Šv. Cecilija Europoje laikoma muzikos ir

muzikantų globėja, Lietuvoje šią datą ypač noriai

pažymi bažnytiniai ir kiti chorai.


Tikslas:

Tęsti ir puoselėti chorinio dainavimo tradicijas; skatinti klasių bendruomenių bendravimą ir bendradarbiavimą; plačiau susipažinti su religinės muzikos, poezijos ir chorų globėja šv. Cecilija.


Vieta ir laikas, dalyviai:

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, aktų salė
2017 m. lapkričio 22 d. 13.00-13.40 val. – festivalio dalyviai - 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai;
2017 m. lapkričio 27 d. 12.00-12.50 val. – festivalio dalyviai – 1-4 klasių mokiniai ir mokytojai.

  • Alfonso Lipniūno progimnazijoschoras „Angelaičiai“
  • Alfonso Lipniūno progimnazijos dainavimo studija „Akimirksnis“
  • 7b klasės mokinys Milanas Rinkevičius (fleita)


Laukiamas rezultatas:

  • Sudarytos sąlygosplėtotis mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai;
  • Ugdomi mokiniųbendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;
  • Formuojamosdorinės vertybės;
  • Stiprėsprogimnazijos bendruomeniškumas.


Renginio organizatorė:      muzikos mokytoja metodininkė Loreta Palavenienė
Renginio vedėja:                 lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Dalia Mačėnienė


Vykdytojai, renginio globėjai:

tikybos mokytojai s. Kristina, kun. Domingo
muzikos vyr. mokytoja Nijolė Misevičienė
prad. kl. mokytoja Irena Mikalajūnienė
kompiuterių priežiūros inžinierius Aurimas Makutėnas
1-8 klasių vadovai, dėstantys mokytojai

Skaityti daugiau.
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 92 93 »

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės