Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -


Birželio 1-oji – Vaikystės šventė

Paskelbta: 2014-06-03
Peržiūros: 1829
Kategorija: Renginiai

„Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.“
/J. Marcinkevičius/

Kasmet Panevėžyje yra organizuojama Vaikystės šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Šiemet ji sutapo su Tėvo diena.

Ketvirtokų atsisveikinimo su pradinėmis klasėmis šventė

Paskelbta: 2014-06-03
Peržiūros: 2488
Kategorija: Renginiai

Kaip greitai bėga laikas... Čia nuaidi rugsėjo pirmosios skambutis, čia jis skelbia mokslo metų pabaigą...

Gegužės 30 dieną su pradinuko vardu atsisveikino mūsų progimnazijos ketvirtokai - jiems buvo įteikti pradinio išsilavinimo pažymėjimai.

Progimnazijos dovana aktyviausiems ir šauniausiems mokiniams

Paskelbta: 2014-06-03
Peržiūros: 2067
Kategorija: Renginiai

Gegužės 29 d. 45 šauniausi ir aktyviausi 3–8 klasių mokiniai vyko į išvyką, į Anykščius. Šią išvyką mokiniams dovanojo progimnazija.

Šv. Mišios skirtos mokslo metų užbaigimo progai

Paskelbta: 2014-06-02
Peržiūros: 1770
Kategorija: Renginiai

Gegužės 30 dieną nuskambėjęs skambutis 8 valandą ryto kvietė ne į pamokas, o į bendruomenės šv. Mišias, kurias aukojo kapelionas kunigas Domingo. Mokslo metų užbaigimo proga aktų salė buvo pilnutėlė moksleivių norinčių maldoje padėkoti Dievui už mokslo metais gautas malones. Buvo surinkti visi mokyklos suoliukai ir sustatyti salėje, kad visi galėtų patogiai atsisėdę dalyvauti maldoje.

Apsilankymas „Taikos“ lopšelyje-darželyje

Paskelbta: 2014-06-02
Peržiūros: 1828
Kategorija: Renginiai

Progimnazijos 3 klasių mokiniai ir tikybos mokytoja s.Kristina su „Gerumo akcija“ aplankė Taikos lopšelio-darželio mažuosius draugus, pasivaišino saldainiais, rudenį pakvietė aplankyti mokykloje. Keletas mokinukų lankiusį šį darželį dabar mokosi mūsų progimnazijoje. Darželio direktorės pavaduotoja mielai palydėjo į visas grupes, pristatė buvusioms auklėtojoms jau paaugusius mokinukus.

Šeimų savaitė

Paskelbta: 2014-05-30
Peržiūros: 1820
Kategorija: Renginiai

Šeimos savaitę progimnazijos bendruomenė tradiciškai mini kasmet. Šiais mokslo metais visus savaitės renginius vienijo „Mokykla – viena graži šeima“ idėja. Visą savaitę (gegužės 19–23 dienomis) mokiniai į mokyklą skubėjo su nuotraukomis, kuriose užfiksuotos gražiausios akimirkos iš šeimos gyvenimo. Rinko ir fiksavo populiariausius ir mėgstamiausius šeimos patiekalus. Rašė rašinius „Odė šeimai“. Visa tai nugulė mokyklos koridoriuose į 1–8 klasių mokinių paruoštus stendus apie savo šeimas. Grožėjomės, žavėjomės, didžiavomės ir mokiniais, ir jų tėveliais. Nepaprastai jaudina ir žavi tai, kad mokiniams jų šeima yra pati didžiausia vertybė. Vienų mintys liejosi proza, o kitų ir eilėmis.

Pradinių klasių mokinių šokių šventė „Zur zur malūnėliai“

Paskelbta: 2014-05-30
Peržiūros: 1867
Kategorija: Renginiai

Muzikos mene slypi didelės žmogaus kultūros ugdymo galimybės – lavinami muzikiniai gabumai, jausmai, atmintis, protinis imlumas, ritmo pojūtis. Šokio paskirtis daugialypė: teikia estetinį pasitenkinimą, lavina ritmo pojūtį, gracingus judesius, laikyseną, padeda bendrauti.

Sveikinimo koncertas Švedijai

Paskelbta: 2014-05-30
Peržiūros: 1911
Kategorija: Renginiai

Gegužės mėn. Panevėžio „Vyturio“ progimnazija organizavo projektą „Kelionė po Švediją“. Gegužės 23 d. kvietė visas miesto ugdymo įstaigas į edukacinį renginį „Susitikime Švedijoje“, pristatyti savo sveikinimo programas.

Tradicinė šventė Alfonso Lipniūno garbei Talkonių kaime

Paskelbta: 2014-05-29
Peržiūros: 1920
Kategorija: Renginiai

Gegužės 22 dieną į Talkonių kaimą (Pasvalio raj., Pumpėnų sen.) susirinko gausus būrelis tikinčiųjų: progimnazijos bendruomenė ir Pumpėnų kaimo parapijiečiai. Progimnazijos globėjo, Dievo tarno Alfonso Lipniūno tėviškėje pagal seną tradiciją susirinkusieji giedojo litanijas Švč. Mergelei Marijai ir pagerbė kunigą Alfonsą Lipniūną.

Spektaklis „Raudonkepuraitės“

Paskelbta: 2014-05-29
Peržiūros: 2064
Kategorija: Renginiai

Dramos būrelio „Nykštukas“ mažieji aktoriai mokyklos bendruomenę, lopšelių-darželių „Papartis“, „Taika“, „Aušra“, „Žvaigždutė“, „Rūta“ vaikučius, specialiojo ugdymo centro ugdytinius ir darbuotojus, mikrorajono vaikus, tėvelius, svečius pakvietė kartu keliauti į pasaką.