Antrasis saviugdos klubo narių užsiėmimas

Paskelbta: 2015-01-23
Peržiūros: 728
Kategorija: Renginiai
 Sausio 20 d., 17.30 val. progimnazijos konferencijų salėje įvyko antrasis saviugdos klubo narių užsiėmimas tema „Nuo ko prasideda ugdymas? Švietimo ir ugdymo skirtumai bei pagrindiniai tikslai“, kurį vedė LTF tėvų saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė.
Skaityti daugiau.

NKMA konferencija „Lyderystė patiriant savo tapatumą. Tikslų ir atsakomybės kūrimas katalikiškose mokyklose“

Paskelbta: 2015-01-21
Peržiūros: 817
Kategorija: Renginiai
 Sausio 8–10 d., Birštone vyko Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos organizuota konferencija „Lyderystė patiriant savo tapatumą. Tikslų ir atsakomybės kūrimas katalikiškose mokyklose“. Konferencijoje dalyvavo ir progimnazijos komanda: progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė ir progimnazijos tarybos pirmininkė Jolanta Chatkevičienė.
Skaityti daugiau.

Sausio 13-osios edukacinė pamoka muziejuje

Paskelbta: 2015-01-14
Peržiūros: 863
Kategorija: Renginiai
 3a klasės mokiniai, kaip ir visi mokyklos mokiniai, dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Uždegėme žvakeles, pagerbėme žuvusius tylos minute. Pasaulio pažinimo pamokai vykome į Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejų. Edukacinėje pamokoje susipažinome su istoriniais 1991 m. sausio 13-osios įvykiais; žiūrėjome unikalų dokumentinį filmą, atvaizduojantį tuo pačiu metu Vilniuje ir Panevėžyje vykusius įvykius. Įgytas žinias įtvirtinome surinkdami istorinių nuotraukų dėlionę. Dailės pamokoje nupiešėme tautos vieningumą prieš 24 metus.
Skaityti daugiau.

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Paskelbta: 2015-01-13
Peržiūros: 1009
Kategorija: Renginiai
 Antradienį 8.00 val. mokyklos languose degė žvakelės. Mes dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Prieš 24 metus Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, mūsų teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę. Uždegdami atminimo žvakeles 1 – 8 klasių mokiniai, mokytojai prisiminė tuos, kurie kovojo už Lietuvą ir žuvo dėl jos Laisvės. Sausio 13-osios minėjimas - tai galimybė parodyti, kad ir šiandien mokame būti vieningi, pasiruošę apginti iškovotą laisvę.
Skaityti daugiau.

Adventinė viktorina

Paskelbta: 2015-01-05
Peržiūros: 907
Kategorija: Renginiai
 Baigiantis advento laikui ir artėjant Kalėdoms Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 6b klasės mokiniai su klasės auklėtoja Skaidrė Zavadskienė ir tikybos mokytoja s. Kristina Mikalauskaite išsiruošė į susikaupimo popietę, kuri vyko 5-oje gimnazijoje ir šv. Kotrynos vienuolyne.
Skaityti daugiau.

Angelų paroda

Paskelbta: 2015-01-02
Peržiūros: 1006
Kategorija: Renginiai
Lai saugos Jūsų šeimas ANGELAS... Nuo tamsos lig aušros Ir dieną miglotą Lydės Jūsų kelią, Jūsų grįžtančių lauks, Saugos Jūsų ramybę Ir bėgantį laiką. (Birutė Gaigalienė)
Skaityti daugiau.

Kitokia kalėdinė šventė

Paskelbta: 2015-01-02
Peržiūros: 932
Kategorija: Renginiai
 Kalėdos - stebuklų metas, kai žvaigždės pildo troškimus. 3a klasės mokinių troškimus išpildė tėveliai. Jie vaikams padovanojo išvyką į Kernavę, pas rogių šunis. Pirmiausia pasigrožėjome Kernavės piliakalniais. Paskui vykome pas rogių šunis. Mus pasitiko garsus šunų pasveikinimas. Vaikai susipažino su 18 ūkio augintinių, pabendravo su žaismingais ir draugiškais Aliaskos Haskiais bei kitais ūkio šunimis. Išgirdo pasakojimą apie šunų kinkinių istoriją, apie kinkomų šunų veisles ir tipus, kokios yra šunų pareigos bei pozicijos kinkinyje bei "gaujoje". Pamatė kinkymo įrangą - roges, vežimaičius, trosus bei pakinktus. Patys uždėjo pakinktus šuniukams, pasivažinėjo su šunų kinkinio traukiamais ratukais.
Skaityti daugiau.

Adventas – gerumo dvasia…

Paskelbta: 2015-01-02
Peržiūros: 1017
Kategorija: Sielovada
Adventas – tai rimties, viltingo laukimo, susikaupimo,gerų darbelių, klausimų ir atsakymų  metas. Mūsų progimnazijos mokiniai yra ugdomi įvairių vertybių. Viena iš jų - pabūti kartu ir pajusti Advento dvasią. Sustok, vaikeli, papuošk savo širdelę…
Skaityti daugiau.

Antrokai Vaikų universitete

Paskelbta: 2015-01-02
Peržiūros: 771
Kategorija: Renginiai
 2a klasės mokinė Ugnė Stapulionytė, 2b klasės mokiniai: Emilija Imbrasaitė, Urtė Cmeliauskaitė, Elinga Eismontaitė ir Linas Spundzevičius 2014 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais lankė Kauno technologijos universiteto Vaikų universitetą. Mokiniai išklausė keturias 2014 m. rudens semestro paskaitas.
Skaityti daugiau.

Baigėsi kalėdinė labdaros akcija „Ištieskime gerumui ranką“

Paskelbta: 2014-12-28
Peržiūros: 781
Kategorija: Renginiai
Ir vėl takus nubalins gruodis,Kalėdoms patalus paklos,o mums visiems ir vėl atrodys,Kad pradedame nuo pradžios...Vieni kitiems linkėsim laimės.didžiulės, iki pat dangaus,Ir dieviškos dangaus palaimosIr laimės paprasto žmogaus... /Bronislava Katkevičiūtė/
Skaityti daugiau.
« 1 2 ... 109 110 111 112 113 114 115 ... 132 133 »

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės