Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2018-03-19
Peržiūros: 1344
Kategorija: Renginiai

Kovo 16 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės - Bitės viešojoje bibliotekoje įvyko Stasio Ylos knygos „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“ pristatymas.

Tradiciškai kunigo Alfonso Lipniūno atminimas pagerbiamas malda bažnyčioje. Ir šią dieną su kitais renginio dalyviais Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė dalyvavo Kristaus Karaliaus Katedroje šv. Mišiose, po Mišių stabtelėjo prie kunigo Alfonso Lipniūno kapo, melsdami Viešpatį ir prašydami jo užtarimo, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas taptų palaimintuoju bei šventuoju.

Po šv. Mišių jaukioje Gabrielės Petkevičaitės - Bitės viešosios bibliotekos salėje renginio dalyviai kunigą Alfonsą Lipniūną prisiminė kaip žmogų, nešusį visai tautai prisikėlimo viltį. Buvo skaitomos jo dienoraščio ištraukos. 1930 metais „Dienoraštyje“ kunigas Alfonsas Lipniūnas rašė:
„Kodėl pasauly taip greit
viskas keičiasi, kodėl (...)
Įsigilinti į amžinuosius klausimus,
paruošti jiems vėžes
paprastam žemės
gyvenime ir nuolatos
gyventi savo sielos
džiaugsmo šventę.“

Šie įrašai rodo, kad kunigui visada rūpėjo dvasinių vertybių puoselėjimas, pastanga jas įtvirtinti, paskleisti. Renginyje apžvelgti amžininkų prisiminimai, kalbėta apie kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimą, veiklos reikšmę.

Knygos pristatymo renginyje dalyvavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Panevėžio katedros klebonas monsinjoras Juozapas Antanavičius, mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė, knygos sudarytoja Lionė Lapinskienė, Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė, progimnazijos mokytojai, tėveliai ir mokiniai.

Miesto bendruomenei Alfonso Lipniūno progimnazijos mokiniai pristatė literatūrinę – muzikinę kompoziciją „Šviesa iš dangaus“, kurią auditorija labai šiltai priėmė ir džiaugėsi jaunų mokinių gebėjimu perteikti kunigo Alfonso Lipniūno mintis bei skelbti dorą skatinančius žodžius, kurie pasibeldžia į kiekvieno širdį ir pasilieka joje kaip tyras atgarsis tikrumo ir gėrio. Renginį užbaigęs progimnazijos 7a klasės mokinys Domas Gintautas virtuoziškai rojaliu skambino muzikinius kūrinius, kurie nuskaidrino, pripildė šviesos ir gražios ramybės kiekvieno širdį.

Mokytojos Loreta Palavenienė ir Gražina Trybienė
Nuotraukos Stasio Skrebės