Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Veiksmo savaitės „Be patyčių 2018“, „Aš galiu būti savimi!“ veiklų planas.

Paskelbta: 2018-03-13
Peržiūros: 711
Kategorija: Renginiai
PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA
Veiksmo savaitės "Be patyčių 2018"
„Aš galiu būti savimi!“
veiklų planas
Laikas – 2018 m. kovo 19 – 23 d.
Vieta – Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija
Dalyviai 1-8 klasių mokiniai, klasių vadovai, mokytojai, administracija, kiti darbuotojai
Veiklos:
1.Kovo 19 d. Rytmetis „Aš galiu būti savimi!“. Plakatų pildymas: „Aš noriu... Aš mėgstu...
Aš svajoju... Aš galiu...“ Atsakingi: istorijos mokytoja Skaidrė Zavadskienė, 5b klasės mokiniai, socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė, 1 – 8 klasių vadovai.
2.Kovo 19 – 23 d. klasių valandėlės „Patyčios – tai...“ 1-4 klasių bendruomenėms klasių valandėles veda 8b klasės mokinės. Atsakingi socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė, 8b klasės mokinės.
3.Kovo 19 – 23 d. filmukų peržiūra II aukšto fojė. Atsakinga socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė.
4.Kovo 19 d. 5 – 8 klasių aktyvo arbatgėris su progimnazijos administracija. Atsakinga vokiečių kalbos mokytoja Dainora Raudienė, socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė.
5.Kovo 19 – 23 d. 1 – 8 klasių bendruomenių klasės valandėlės „Aš galiu būti savimi!“
Atsakingi 1 – 8 klasių vadovai.
6.Kovo 19 – 23 d. Mokyklinis paštas „Laiškas draugui“. Laiškų, atviručių rašymas klasės, mokyklos draugui, mokytojui, progimnazijos darbuotojui. Kovo 26 – 27 d. laiškai pasieks adresatus. Atsakinga socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė.
7.Kovo 22 d. 5 klasių mokinių Eruditų konkursas. Atsakingi vokiečių kalbos mokytoja
Dainora Raudienė, Mokinių taryba, socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė.
8.Kovo 23 d. 5 – 6 klasių mokinių piešinių paroda „Mano geriausias draugas...“ Atsakingi dailės mokytoja Vitalija Balčiūnienė, socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė.
9.Kovo 23 d. Linksmosios pertraukos „Aš galiu būti savimi!“ Atsakinga muzikos mokytoja
Loreta Palavenienė.
Parengė:
Socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė
Istorijos mokytoja Skaidrė Zavadskienė
Muzikos mokytoja Loreta Palavenienė
Vokiečių kalbos mokytoja Dainora Raudienė
Mokinių taryba