Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2018-02-27
Peržiūros: 814
Kategorija: Renginiai

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė dalyvavo gavėnios susikaupimo dienoje. Kunigas Rimantas Kaunietis išsamiai išdėstė gavėnios programą katalikų Bažnyčios mokyme, pristatė Dievo karalystės įvaizdį, atsakinėjo į iškylančius klausimus. Švenčiausio Sakramento adoracijos tyloje žvelgėme į savo gyvenimo prasmę ir gaunamas malones. Buvo tinkamos galimybės susitaikymo sakramento šventimui ir norintys juo pasinaudojo.

Šv. Mišių aukoje meldžiama Dievo malonių gausos, prasmingo gavėnios laiko progimnazijos bendruomenės nariams ir visai veiklai.