Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2017-11-24
Peržiūros: 1305
Kategorija: Renginiai

Dievo žodis turi būti mūsų gyvenimo kelrodis. Jame Dievas kalbasi su mumis. Bendrystė yra svarbi. Kai esi vienas - meilė Kristui greitai atšala. Akmens anglys įkaista tik būdamos kartu, taip pat ir krikščionys!
Kadangi esame Dievo malonėje, mums leidžiama giedoti, džiaugtis ir būti laimingiems. Dėkingumas veda prie džiaugsmo.

Lapkričio 22 d., 27 d. progimnazijoje vyko 1-8 klasių mokinių chorų festivalis, skirtas Šv. Cecilijos, chorų globėjos garbei. Mokiniai giedojo šv. Dvasią šlovinančias giesmes. Skambėjo vargonų ir fleitos muzikos garsai, kurie pakylėjo ir įkvėpė prisikėlimo dvasios!

Mokinių atliekamos giesmės sukėlė savotišką jaudulį: jų paprastumas, skambumas, spinduliuojanti šviesa - tarsi aušra sklindanti per muzikos pasaulį. Visas giesmes jungė lietuvių kalbos mokytojos Dalios Mačėnienės skaitomos eilės, mintys apie Kūrėją, šventumą ir gerumą.

Ačiū mokiniams už dvasinį gėrį ir širdies šilumą. Džiugu, kad per tokį trumpą laiką darnus balsų skambesys prikaustė tuos, kurie retai teišgirsta tokius klasių chorus giedant drauge. Telydi Jus Viešpaties palaima ir įkvėpimas, skleidžiant dieviškas vertybes.

Socialinis – kūrybinis projektas „Šviesuoliai“

Visuomeninė organizacija „Gyvoji planeta“ jungia geranoriškus žmones, kuriems rūpi įtvirtinti Žemėje taiką, sveiką ir dorą gyvenimo būdą bei tausojantį ir puoselėjantį planetos ekologinius resursus elgesį. Organizacija vykdo įvarius projektus ir akcijas, iš kurių žinomiausi „Laimingas vanduo” ir , Apkabinkime Žemę”.

Šiais metais organizacija atsigręžia į žmones ir vykdo socialinį-kūrybinį projektą „Šviesuoliai”. Jis yra organizacijos „Gyvoji planeta“ socialinės veiklos tąsa ir yra skirtas sąmoningumui, kūrybingumui, dorybingumui ir pilietiškumui ugdyti.

Ši organizacija maloniai pakvietė ir mūsų progimnaziją dalyvauti šiame projekte. Šį projektą vykdome kartu su plačiai nuskambėjusia ir visos Lietuvos mastu vykdoma kampanija „Ačiū“, kuri yra 100-mečio Lietuvos projekto dalis. Ši kampanija skatina dėkoti visiems, prisidėjusiems prie mūsų ir Lietuvos kelio į sėkmę.
Žmogiškasis ryšys yra labai svarbi sėkmės istorijos dalis, nes visus mūsų pozityvius bendruomenių ir šalies momentus kūrė būtent paprasti žmonės.

Projekto „Šviesuoliai” esmė – atrasti savo aplinkoje asmenybes, kuri ženkliai prisidėjo arba, dar geriau, prisideda skleisdama savimi gerumą, palaikymą, meilę ir šviesą.

Šv. Cecilijos chorų festivalis – tai puikus metas, kai galėjome prabilti ir apie kitus nuostabius dalykus...

Taigi Panevėžio Alfosnos Lipniūno progimnazijoje suradome tokių asmenybių, kurie vien savo buvimu praskaidrina aplinką, kuriuos matant norisi šypsotis, būti geresniam ir doresniam. Dažniausias tokių žmonių palydovas būna kuklumas. Padėkojome jaunimo daina, ir įteikėme atviruką su užrašu AČIŪ.

Ačiū

Jo Ekscelencijai Jonui Kauneckui už tarnystę Dievui ir žmonėms, už nuveiktus darbus ir maldas.
Direktoriui Jonui Knizikevičiui (Vadovavo mokyklai nuo 1981 metų iki 2011 metų) už nuoširdų bendradarbiavimą , pagarbą profesijai, tvirtas vertybines nuostatas.
Progimnazijos direktorei Vilmai Petrulevičienei už nenuilstamą mokinių vidinio pasaulio kūrimą, tradicinių vertybių puoselėjimą, visuomenišką ir pozityvų žvilgsnį į gyvenimą.
Mokytojai Danguolei Kviliūnienei už nuoširdų darbą, kūrybiškumą ir pastangas burti progimnazijos bendruomenę.
Mokytojai Loretai Palavenienei už nuoširdų bendradarbiavimą, gražias iniciatyvas ir mokinių saviraiškos skatinimą.

Džiaugiamės ir didžiuojamės!

Muzikos mokytoja Loreta Palavenienė