Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2017-11-21
Peržiūros: 1682
Kategorija: Renginiai

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA


VI CHORŲ FESTIVALIS,
SKIRTAS RELIGINĖS MUZIKOS,
POEZIJOS IR CHORŲ GLOBĖJAI ŠV. CECILIJAI

„BŪKITE PILNI DVASIOS!“

Išsiliejusi šventoji Dvasia – prisipildykite Džiaugsmo ir Ramybės Dvasios.
Atsiverskite ir eikite kartu su Jėzumi. Tegul Jis veda Teisingais keliais...

Šv. Cecilija Europoje laikoma muzikos ir

muzikantų globėja, Lietuvoje šią datą ypač noriai

pažymi bažnytiniai ir kiti chorai.


Tikslas:

Tęsti ir puoselėti chorinio dainavimo tradicijas; skatinti klasių bendruomenių bendravimą ir bendradarbiavimą; plačiau susipažinti su religinės muzikos, poezijos ir chorų globėja šv. Cecilija.


Vieta ir laikas, dalyviai:

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, aktų salė
2017 m. lapkričio 22 d. 13.00-13.40 val. – festivalio dalyviai - 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai;
2017 m. lapkričio 27 d. 12.00-12.50 val. – festivalio dalyviai – 1-4 klasių mokiniai ir mokytojai.

  • Alfonso Lipniūno progimnazijoschoras „Angelaičiai“
  • Alfonso Lipniūno progimnazijos dainavimo studija „Akimirksnis“
  • 7b klasės mokinys Milanas Rinkevičius (fleita)


Laukiamas rezultatas:

  • Sudarytos sąlygosplėtotis mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai;
  • Ugdomi mokiniųbendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;
  • Formuojamosdorinės vertybės;
  • Stiprėsprogimnazijos bendruomeniškumas.


Renginio organizatorė:      muzikos mokytoja metodininkė Loreta Palavenienė
Renginio vedėja:                 lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Dalia Mačėnienė


Vykdytojai, renginio globėjai:

tikybos mokytojai s. Kristina, kun. Domingo
muzikos vyr. mokytoja Nijolė Misevičienė
prad. kl. mokytoja Irena Mikalajūnienė
kompiuterių priežiūros inžinierius Aurimas Makutėnas
1-8 klasių vadovai, dėstantys mokytojai