Paskelbta: 2017-11-07
Peržiūros: 287

Austrų rašytojas Stefanas Cveigas rašė: „Nesenstanti ir neįveikiama, nugalinti laiką yra knyga. Ji – mūsų gyvenimo pagrindas, dabartis ir ateitis“. Rašytojas teisus, juk knyga – didelės išminties ir žinių lobynas. Žmogus, skaitantis knygą, niekada nebūna vienišas, - su juo knyga, kuri praturtina dvasinį pasaulį, teikia džiugesį, padeda suprasti save, atrasti, įvertinti ir kuri šviečia net tada, kai aplinkui dargana.

Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia akciją „Padovanok knygą progimnazijos bibliotekai“. Ši akcija projekto „100 Lietuvai – 100 knygų progimnazijos bibliotekai“ dalis.
Tikslas: tapti aktyviais unikalios Lietuvai šventės dalyviais ir savo indėliu praturtinti progimnazijos bibliotekos fondą.
Veikla: klasės bendruomenė dovanoja 2 – 3 knygeles iš numatyto sąrašo.
Rezultatas: kiekvienas mokinys, tapęs aktyviu akcijos dalyviu, turės unikalią galimybę perskaityti 100 knygelių.

Tikimės, jog į akciją aktyviai įsijungs ne tik progimnazijos bendruomenė: mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, darbuotojai.
Kreipiamės ir į buvusius Alfonso Lipniūno progimnazijos mokinius, rėmėjus, visus knygą mylinčius žmones – maloniai prašome palaikyti mūsų akciją ir pasitinkant Lietuvos atkūrimo 100 – metį prisidėti dovanojant mokyklai knygų.
Kiekvieno akcijos dalyvio indėlis bus pagarbiai priimtas ir įrašytas į mokyklos istoriją kaip gerumas, meilė, dėmesys, kurio neįmanoma išmatuoti jokiais metrais, nes jis neišsemiamas, 100 – riopai sugrįžtantis duodantiems, ir kuris neužgęsta kaip pačios knygos šviesa.

Knygų sąrašas


28.jpg
Ačiū 8b klasės mokiniui Ignui Maldučiui už padovanotą knygą mokyklos bibliotekai
27.jpg
Ačiū 7a klasės mokiniams ir jų tėveliams už dovaną mokyklos bibliotekai - 3 knygas
26.jpg
Ačiū 2b klasės mokinei Liepai Banytei už dovaną mokyklos bibliotekai - 2 knygeles
25.jpg
Ačiū 6a klasei ir tėveliams už dovaną mokyklos bibliotekai - 3 knygeles
24.jpg
Ačiū 8a klasės mokinei Darijai Staškevičiūtei už dovaną mokyklos bibliotektai - 2 knygeles
23.jpg
Ačiū 5a klasės mokiniams ir jų tėveliams už padoanotą mokyklos bibliotekai knygelę
22.jpg
Ačiū 1 b klasės mokiniams ir jų tėveliams už dovaną mokyklos bibliotekai - 2 knygeles
21.jpg
Ačiū 7a klasės mokiniui Domui Gintautui ir jo močiutei labai didelę dovaną mokyklos bibliotekai – 10 knygelių.
20.jpg
Nuoširdus ačiū Kamilei Banytei ir jos tėveliams už labai didelę dovaną mokyklos bibliotekai – 9 knygas. Ši šeima jau padovanojo 11 pačių naujausių knygų.
19.jpg
Ačiū direktorei Vilmai Petrulevičienei už dovaną mokyklos bibliotekai - 2 knygas
18.jpg
Ačiū 8b klasės mokiniui Einorui Meškauskui ir jo tėveliams už padovanotą mokyklos bibliotekai knygą.
17.jpg
Ačiū 2a klasės mokiniams ir jų tėveliams už dovaną mokyklos bibliotekai - 3 knygeles
16.jpg
Ačiū 3a klasės mokiniams ir tėveliams už dovaną mokyklos bibliotekai - 2 knygeles
15.jpg
Ačiū 2b klasei ir tėveliams už dovaną mokyklos bibliotekai - 2 knygeles
7b kl.
Ačiū 7b klasei už knygas mokyklos bibliotekai
8b kl. mokinei Klaudijai Žiaugraitei
Ačiū 8b kl. mokinei Klaudijai Žiaugraitei už dar dvi knygeles mokyklos bibliotekai
8b kl. mokiniui Darijui Ivanauskyui
Ačiū 8b kl. mokiniui Darijui Ivanauskui už padovanotą mokyklos bibliotekai knygą
8b kl. mokinei Vaivai Bendžiūtei
Ačiū 8b kl. mokinei Vaivai Bendžiūtei už padovanotą knygą mokyklos bibliotekai
8a kl. mokinei Kamilei Banytei
Ačiū 8a kl. mokinei Kamilei Banytei už padovanotą knygą mokyklos bibliotekai
Akvilei Čiūraitei
Dėkojame 8 a klasės mokinei Akvilei Čiūraitei ir jos tėveliams už dovaną mokyklos bibliotekai - dvi knygas.
8a klase
Dėkojame 8a klasės mokiniams ir jų tėveliams už padovanotas mokyklos bibliotekai knygas.
8b klase
Dėkojame 8b klasės mokiniams ir jų tėveliams už dovanotas knygas progimnazijos bibliotekai
8a klase
Dėkojame 8 a kl. mokinei Kamilei Banytei ir jos tėveliams už padovanotą progimnazijos bibliotekai Mariel Hemingway knygą "Nematoma mergaitė"
3b klase
Dėkojame 3b klasės mokiniams ir jų tėveliams už dovanotas mokyklai dvi knygeles: "Apie raganą šiokią tokią" ir "Tinginių pasakos"
Milanui Rinkevičiui
Dėkojame 7b klasės mokiniui Milanui Rinkevičiui ir jo tėvams už padovanotas mokyklos bibliotekai 2 knygas: „Čikas“ ir „Sutikti Eidą“.
Nojui Paškevičiui
Dėkojame 4b klasės mokiniui Nojui Paškevičiui ir jo tėveliams už padovanotą progimnazijos bibliotekai knygą „Drambliai ėjo į svečius“.
Augustei Kviliūnaitei
Dėkojame 4b klasės mokinei Augustei Kviliūnaitei ir jos šeimai už padovanotą mokyklos bibliotekai knygą „Milžinas Antanas“
Matui Mackevičiui
Dėkojame 2a klasės mokiniui Matui Mackevičiui ir jo tėveliams už padovanotą mokyklos bibliotekai knygą „Sutikti Eidą“
Klaudijai Žiaugraitei
Dėkojame 8b klasės mokinei Klaudijai Žiaugraitei ir jos tėveliams, dovanojusiems Kimberly Brubaker Bradley knygą „Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą"
Klaudijai Žiaugraitei
Džaugiamės, kad į projektą "Lietuvai 100 - 100 knygų mokyklos bibliotekai"atsiliepė buvusi mokyklos mokinė, kuri su svečiu iš Londono padovanojo progimnazijos bibliotekai dvi Kimberly Brubaker Bradley knygas "Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą"
Projekto koordinatorė Gražina Trybienė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės