Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2017-10-26
Peržiūros: 1533
Kategorija: Renginiai

Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš daugelio mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai ir mokytojai, mokinių tėveliai, visa progimnazijos bendruomenė.

Kiekviena istorija turi pradžią – unikalų, ypatingą įvykį, nuo kurio verčiame naują didžiosios būties knygos puslapį. Tas svarbus įvykis 1981 m. rugsėjo 1 d. buvo Panevėžio 16–osios vidurinės mokyklos atidarymas.

1993 metais Panevėžio miesto tarybos sprendimu mokyklai suteiktas kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno vardas. Tokį sprendimą lėmė mokyklos bendruomenės noras vadintis iškilios Panevėžio krašto asmenybės vardu. Kilusio iš Panevėžio apskrities, mokyklą baigusio Panevėžio vyrų gimnazijoje ir kunigu tapusio Alfonso Lipniūno asmenybė mokyklos bendruomenei yra meilės žmogui ir darbui, pasiaukojimo, pareigos ir atsakomybės pavyzdys, o gebėjimas vesti per kliūtis ir sunkumus iki Kristaus yra priminimas, jog šalia mūsų visada bus toks, kuris išgirs, atsigręš ir pagelbės.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinę katalikiškos krypties mokyklą.

Mūsų progimnazijos bendruomenė kiekvienais metais mini savo mokyklos gimimo ir vardo dieną. Niekada nuobodžiai negyvenusi bendruomenė šią šventę pasitiko nuotaikingomis pažintinėmis parodomis, netradicinėmis pamokomis, filmo apie mokyklą peržiūra, sportinėmis varžybomis, šokiais ir nuoširdžiais pokalbiais apie mokslą, mokinius ir mokytojus. Ta proga mokiniai rašė sveikinimus ir linkėjimus savo progimnazijai.

Lietuvių kalbos mokytoja Dalia Mačėnienė