Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Tėvelių susitikimas su progimnazijos administracija, klasių vadovais

Paskelbta: 2017-09-21
Peržiūros: 1397
Kategorija: Renginiai

Tradiciškai rugsėjo trečią savaitę (rugsėjo 20 d.) progimnazijos administracija pakvietė mokinių tėvelius į pirmąjį susitikimą. Direktorė Vilma Petrulevičienė pristatė 2016-2017 mokslo metų progimnazijos veiklos ataskaitą: statistinius duomenis apie mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, mokinius, jų ugdymosi rezultatus, lankomumą, padarytą pažangą ir pasiekimus; teikiamą pagalbą gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams; popamokinę veiklą neformaliojo švietimo būreliuose; tradicinius, sielovadinius renginius; bendradarbiavimą su tėvais; vykdomus projektus. Direktorė ne tik pasidžiaugė progimnazijos bendruomenės pasiektais rezultatais, bet įvardijo ir tobulintinas sritis.

Bendruomenei pristatytos 2017-2018 mokslo metų prioritetinės kryptis, kurios buvo suformuluotos remiantis progimnazijos veiklos įsivertinimo, nacionalinio mokinių pasiekimų (NMP) patikrinimo, diagnostinių testų rezultatų analize ir rekomendacijomis, įgyvendinant progimnazijos strateginį planą, 2017 metų veiklos planą. Direktorė pakvietė tėvelius aktyviau prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo ir palinkėjo visiems geros pradžios ir gražaus bendradarbiavimo.

Susitikime su klasių vadovais tėveliai buvo supažindinti su progimnazijoje priimtais susitarimais, galiojančiomis tvarkomis, išsakė savo lūkesčius, siūlymus.