Kryžiaus išaukštinimo šventės paminėjimas prie Pavasarininkų kryžiaus.

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Naujienos Sielovada 2017-2018 m.m. Kryžiaus išaukštinimo šventės paminėjimas prie Pavasarininkų kryžiaus.
2017-09-15 793

Rugsėjo 14 dienos vakare žmonės rinkosi prie Kryžiaus esančio Klaipėdos gatvėje netoli Alfonso Lipniūno progimnazijos, Kryžiaus pagerbimui. Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas išsamiai pristatė Kryžiaus svarbą žmonių gyvenime, Kristaus Karaliaus katedros vikaras kunigas Tomas Paliukėnas pravedė gailestingumo rožantėlį, o visiems susirinkusiems daugiausia džiaugsmo ir pasigėrėjimo suteikė Alfonso Lipniūno progimnazijos vaikų chorelis vadovaujamas muzikos mokytojos Loretos Palavenienės.

Jų nuoširdžios giesmelės, gražus susikaupimas ne vienam ir džiaugsmo ašarą išspaudė, kad dar esama tokio gražaus ir Kryžių mylinčio jaunimo. Vyskupas Jonas Kauneckas taip pat negailėjo gerų žodžių ir pagyrimų jaunimui, nuoširdžiai bendravo, kalbėjosi su jaunaisiais giedorėliais.

Kryžiaus išaukštinimo paminėjimas visiems suteikė prasmingų apmąstymų.

Tikybos mokytoja s.Kristina
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės