Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-05-04

1. 8.00–8.35 val.
2. 8.55–9.30 val.
3. 9.50–10.25 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.30 val.
5. 12.00–12.35 val.

1. 8.00–8.45 val.
2. 8.55–9.40 val.
3. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.40 val
5. 12.00–12.45 val.

0. 8.00–8.45 val.
1. 8.55–9.40 val.
2. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
3. 10.55–11.40 val.
Pietų pertrauka 5-8 klasių mokiniams
4. 12.00–12.45 val.
5. 12.55–13.40 val.
6. 13.50–14.35 val.
7. 14.45–15.30 val.


Kryžiaus išaukštinimo šventės paminėjimas prie Pavasarininkų kryžiaus.

Paskelbta: 2017-09-15
Peržiūros: 1258
Kategorija: Sielovada

Rugsėjo 14 dienos vakare žmonės rinkosi prie Kryžiaus esančio Klaipėdos gatvėje netoli Alfonso Lipniūno progimnazijos, Kryžiaus pagerbimui. Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas išsamiai pristatė Kryžiaus svarbą žmonių gyvenime, Kristaus Karaliaus katedros vikaras kunigas Tomas Paliukėnas pravedė gailestingumo rožantėlį, o visiems susirinkusiems daugiausia džiaugsmo ir pasigėrėjimo suteikė Alfonso Lipniūno progimnazijos vaikų chorelis vadovaujamas muzikos mokytojos Loretos Palavenienės.

Jų nuoširdžios giesmelės, gražus susikaupimas ne vienam ir džiaugsmo ašarą išspaudė, kad dar esama tokio gražaus ir Kryžių mylinčio jaunimo. Vyskupas Jonas Kauneckas taip pat negailėjo gerų žodžių ir pagyrimų jaunimui, nuoširdžiai bendravo, kalbėjosi su jaunaisiais giedorėliais.

Kryžiaus išaukštinimo paminėjimas visiems suteikė prasmingų apmąstymų.

Tikybos mokytoja s.Kristina