Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Baigėsi 1-5 klasių mokinių poilsio dienos stovyklos „Smagu kartu“ II-oji pamaina

Paskelbta: 2017-06-21
Peržiūros: 1742
Kategorija: Renginiai

1-5 kl. mokinių dienos stovyklos „Smagu kartu“ II pamainoje birželio 13-19 d. stovyklavo 25 mokiniai. Šios penkios dienos prabėgo kaip viena akimirka, nes buvo pilnos įvairių veiklų ir smagių įspūdžių.

Pirmąją dieną susipažinome, sutarėme dėl bendrų elgesio taisyklių, žaidėme smagius ir linksmus žaidimus. Mokytojas Alminas paaiškino, kaip saugiai elgtis vasarą, parodė filmuką apie saugų elgesį prie ežero ar griaudžiant perkūnijai. Po pietų pėsčiomis keliavome per mūsų miestą. Aplankėme paminklą „Liūdinti žydų motina“. Mokytoja Dainora papasakojo, kad šis paminklas primena visiems liūdną žydų tautos istoriją II pasaulinio karo metais. Paskui apžiūrėjome ypatingą medį – perkūnijos kelis kartus degintą sausą uosį, vadinamą Raktų medžiu. Sako, kad, ant tokio medžio pakabinus raktą, išsipildo norai ir sulaukiama teisingumo.

Vėliau dalyvavome Kraštotyros muziejaus edukacinėje programoje „Vienu balsu“, skirtoje Lietuvos valstybės šimtmečiui. Sužinojome, kaip atsikūrė nepriklausoma Lietuvos valstybės, kaip buvo kuriami valstybės simboliai: tautinė vėliava, herbas, valstybės vėliava. Paskui iš popieriaus darėme tautinę vėliavėlę. Labiausiai mokiniams patiko ant kvapnaus meduolio su glaistu dekoruoti Vytį. Kol dekoruotas meduolis džiuvo, mokiniai iš didelių kaladėlių dėliojo su mūsų šalies istorija susijusius paveikslėlius. Baigdami edukacinį užsiėmimą, mokiniai nuoširdžiai sugiedojo Lietuvos himną.

Antrąją dieną vykome į nepaprastą kelionę – aplankėme Šiluvą. Čia 1608 metais gyvulius ganiusiems piemenėliams apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Šis apsireiškimas laikomas vienu pirmųjų Marijos pasirodymu Europoje. Toje vietoje pastatyta Apsireiškimo koplyčia. Į koplyčios altoriaus pamatus įmontuotas akmuo, ant kurio, manoma, apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Ši koplyčia visiems paliko didžiulį spūdį. Padėję rankas ant stebuklingo akmens, meldėmės, prašydami Mergelės Marijos užtarimo ir pagalbos mūsų šeimoms ir visiems doriems žmonėms. Aplankėme ir Švč. M. Marijos Gimimo baziliką – nuostabaus grožio bažnyčią. 1993 m. Šiluvą aplankė didysis piligrimas – popiežius šv. Jonas Paulius II. Jautėmės tikrai pakylėti, melsdamiesi ir lankydamiesi ten, kur meldėsi ir Jonas Paulius II. Piligrimų informacijos centre apžiūrėjome Šiluvos istorijos muziejų. Šiluvos šventovė ir šiandien traukia visus, kurie Šiluvos Dievo Motinos, nuo seno tituluojamos Ligonių Sveikata, užtarimu nori išmelsti sau, savo artimiesiems ir visai dabarties visuomenei fizinio ir dvasinio išgydymo. Paskui aplankėme dar vieną šventą vietą – Kryžių kalną Šiaulių rajone. Ant šio kalno yra tūkstančiai kryžių, atvežtų ne tik iš įvairių Lietuvos vietų, bet ir iš užsienio šalių. Pasaulyje šį kalną dar labiau išgarsino 1993 m. čia apsilankęs popiežius Jonas Paulius II.

Trečiąją dieną svečiavomės Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuoliniuose namuose. Sesės mus priėmė labai nuoširdžiai. Kalbėjomės Dievo auką už visus žmones, apie neišsenkančią Dievo sūnaus meilę visiems žmonėms, koplytėlėje pasimeldėme. Paskui darėme „Maldos rankeles“, ant kurių užrašėme savo maldos žodžius, papuošėme šventais paveikslėliais. Kieme žaidėme smagius žaidimus, dainavome. Sesės mus net pavaišino savomis obuolių sultimis. Atsisveikinti buvo tikrai sunku. Dabar žinome, kad čia esame bet kada laukiami.

Ketvirtoji diena buvo kūrybinė ir sportinė diena. Iš ryto darėme kūrybinius darbelius. Viena grupė su mokytoju Alminu Raišeliu darė mozaikas iš gamtinės medžiagos, įvairių medienos gabaliukų. Kita grupės su mokytoja Nijole darė paveikslėlius grotažo technika, paskui iš servetėlių ir popieriaus – labai gražias pienes. Abi grupės parengė savo darbelių parodėlę. Po pietų vidiniame progimnazijos kiemelyje šokių studijos „Costa Rica Zumba“ trenerė Meda kvietė bendrai treniruotei. Visi šoko taip, kad net prakaitas varvėjo, tačiau labai nesinorėjo atsisveikinti su trenere Meda. Vėliau piešėme kreidutėmis ant šaligatvio, žaidėme kvadratą.

Penktąją dieną leidome Berčiūnuose. Apžiūrėjome Berčiūnų Tautos kankinių bažnyčią. Mokytoja Dainora papasakojo jos atsiradimo istoriją. Nuo šios bažnyčios prasideda Kryžiaus kelias, kurio skulptūros veda iki senosios Berčiūnų bažnyčios griuvėsių. Toje vietoje dabar pastatytas paminklas „Kristaus prisikėlimas“. Susidomėję apžiūrėjome kiekvieną Kryžiaus kelio stotelę žymintį medinį kryžių. Paskui ėjome į stovyklavietę, kur mūsų laukė mokytojai Janina ir Alminas. Mokytojas Alminas parodė, kaip teisingai įrengti laužavietę, mokė kurti laužą, paruošti malkas. Mokytoja Janina buvo paruošusi įdomių gamtinių užduočių. Ant laužo kepėme dešreles, zefyrus, žaidėme, kvėpavome grynu miško oru. Sugrįžę į mokyklą, atsisveikinome su stovykla: žiūrėjome kiekvienos dienos veiklų nuotraukas, prisimindami smagias akimirkas, pildėme anketėlę apie stovyklą. Paskui mokiniai gavo pažymėjimus, kad buvo puikūs stovyklautojai, ir originalią dovanėlę – du knygų skirtukus-sąvaržėles. Stovyklos vadovės linkėjo per vasarą rasti laiko ir knygoms paskaityti.

II stovyklos pamaina praėjo puikiai. Stovyklautojai buvo šaunūs, daug ko išmoko ir sužinojo. Visi mokiniai labai norėtų tokioje stovykloje dalyvauti ir kitais metais.

Stovyklą surengti padėjo Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV), skirdama finansavimą mūsų projektui. Nuoširdžiausiai dėkojame šiam fondui už geranorišką ir mums labai reikalingą paramą.

Stovyklos vadovės: mokytoja Dainora Raudienė ir socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė